Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az angyali visszatérés éve - 2017

Az angyali visszatérés éve

 

 

Az idei évben úgy tűnik kapunk egy visszatérő lehetőséget – vagy egy visszatérő feladatot -, hiszen az év egyik főszereplője a csillagos égbolton a Visszaúszó halak csillagkép lesz. Ugyanígy azt is elmondhatjuk, az idei esztendő jelentős a (karmikus terhek alól való) felszabadulásban, s az ezt követő szintemelkedésben, mely utóbbi majd főleg 2018-ban adatik meg. Elsősorban azoknak, akik az idei évben megtisztulnak és hosszú inkarnációk óta cipelt terheiket lerakják, valamint azoknak, akik képesek a megújulásra és a tudatos változtatásra.  

Nézzük, mit hozhat ez az izgalmas visszatérő esztendő? Milyen irányba hívnak minket az angyalok?  

A Visszaúszó halak csillagkép a Vízöntő és a Kos csillagkép között helyezkedik el az Égen. Azt mutatja, a megtisztulást belső összegzés és rendrakás kell kövesse, mert ebből születhet meg egy új kezdet, de ha jól csináltuk magasabb szinten, mint amit korábban jártunk. Jelentős kilépési lehetőség van elrejtve ebben a csillagképi környezetben – hiszen a halacska egyik fele felfelé tart, azaz kilép a körforgásból! Azonban a feltétele a belső munka, az elmélyülés és annak a képességnek a kiépítése magunkban, hogy tudjunk befejezni és magunk mögött hagyni életképtelen helyzeteket, belső minőségeket vagy kapcsolatokat. Aki ezt végig tudja vinni magában arra 2018-ban jelentős szintemelkedés vár, aki viszont nem, az pörög tovább ugyanabban az „ördögi körben”. Ez egyéni választás kérdése.  

A Visszaúszó halak csillagai idén visszahozhatnak varázserőt, mágikus képességet, vagy olyan tudást, melynek előző életünkben már birtokában voltunk, s most azért kapjuk vissza, mert készen állunk rá, hogy bölcsen használjuk. Ezt erősíti az a hatás, mely a Szaturnusz Kígyótartó csillagképben és Tejúton megtett útjáról szól: a gyógyító erők 2017-es fokozott jelenlétéről! Ami azt jelenti, olyan gyógyító képesség is visszatérhet hozzánk, mellyel előző életünkben már gyógyítottunk, s most újra megkapjuk ezt az ősi tudást. Jelzem, itt nem kell feltétlen nagy dolgokra gondolni, elég az is, ha az idei évben olyan plusz (varázs)erő birtokába jutunk, mellyel családunkat gyógyítjuk, lelkileg emeljük. A hétköznapok átvarázslásának képessége – mint visszatérő tudás - is ide tartozik! Talán az egyik legfontosabb, hiszen minden a kis dolgokban dől el. A közvetlen környezetünkre gyakorolt emelő, gyógyító hatás mindenképpen kiemelkedő lehetősége ennek az évnek, hiszen a Kígyótartóban jelen lévő varázserő és gyógyító energia valójában mindenkiben ott szunnyad a mélyben. Az idei esztendő ezt segít felszínre hozni, tudatosítani, vagy még magasabb szinten megélni, mint eddig.

Visszatérhetnek hozzánk társak is a közeli vagy a távoli múltból. Legyen szó akár szerelemről, akár barátságról az idő most nem számít. Hiszen nem csak jelen életünk korábbi szereplőjével találhatjuk újra szemben magunkat, de előző életek nagy szerelmeivel, nagy szövetségeseivel is találkozhatunk idén. A találkozásnak van valami fontos – magasabb rendű – célja, melyet érdemes a földi gondolkodásmódon túllépve megközelíteni majd. A visszatérő társakkal, barátokkal történő találkozások célja vagy a végső rendezés, melyet lezárás követ (hogy a karmikus terheket ne vigyük tovább), vagy a közös szintemelkedés, hogy az eddigi ördögi körökből együtt tudjunk kiemelkedni.

A visszatérő társak esetében érdemes lesz átgondolni majd azokat a szálakat és kötődéseket (vagy kötéseket), amelyek a másikhoz fűznek. Ide tartoznak persze az elvárásaink is, melyek újragondolásra várnak idén tavasszal. Roppant érdekes jelenség lesz, hogy a Vénusz mivel március 4-től hátrálni kezd, így most háromszor is eléri a tavaszpontot! (Február 03., április 2. és április 28.) Ezen útját ráadásul a Visszaúszó halak csillagképében teszi, jórészt poláris minőségében, azaz maximumra és teljességre törekszik. A szerelemnek – és a szerelmetes teremtő erőknek - kiemelt szerepe lesz benne. Mindez egyértelmű üzenet arról, hogy valami újat elkezdeni csak akkor tudunk, ha előbb kicsit visszamegyünk a múltba: elrendezni bizonyos érzelmi szálakat. Legyen szó akár a végső lezárásáról (inkarnációs szinten is), akár az átminősítésről és az ebből megszülető magasabb szintű új lehetőségekről. Érdemes azon is elgondolkozni, ha ez a „fonal”, amin a Vénusz halad a Visszaúszó halak csillagképében az az „aranyfonál”, amely Örök Társainkhoz és Égi Mesterünkhöz köt, akkor talán épp ezt az aranyfonalat kell újra felvennünk a Vénusz iránymutatásával Húsvét időszakában. (Erről a titokzatos aranyfonálról nagyon szép könyvet írt Müller Péter tavaly.) Lehetnek tehát olyan fonalak is az életünkben, melyeket most kell (újra) felvenni, mert felfelé húznak, vagy olyanok is, melyeket most tudunk végleg elvágni, mert sorsunknak már nem részei. Ennek - a főleg belső – folyamatnak kiemelt időszaka: március 4-től Húsvét Nagyszombatig tart, ekkor fordul ugyanis újra egyenesbe (direktbe) a Vénusz az Égen.  

A visszatérő lehetőségek is intenzívebben jelennek meg az idei esztendőben. Olyan helyzettel találkozhatunk, mely valamilyen módon ismerős lesz, mintha már lettünk volna benne. Ez lehet egy olyan kreatív alkotó ötlet is, mely korábban már felmerült bennünk, de elhessegettük a változtatástól való félelemből, vagy kishitűségből. Az idei év egyiket se tűri! Főleg az év első felében jelen lévő fényszögek pont a változtatásnak, a megújulásnak, a kockáztatásnak, a bátor forradalmi lépéseknek kedveznek, illetve kifejezetten erre hívnak. Aki nehezen változtat, annak mindez tanítás formájában is megjelenhet. Ez azt is jelenti, minden visszatérő helyzet, lehetőség, ötlet vagy társ valami újat, illetve egy erőteljes megújulás érzést hoz el. S akkor tesszük jól, ha ennek a forradalmi, megújító energiának nem állunk ellen, hanem tudatosan belemegyünk minden új dologba és a változásba. (Ez sokkal jobb, mintha a változás kívülről akar berobbanni az életünkbe, hisz azt nehezebb uralni.)  

A visszatérés oka, ahogy már arról fent volt szó, lehet a rendezés is. Ez a Halak csillagai miatt elsősorban lelki rendezés és a főleg belső rend megtételére ösztönöz. A befelé figyelés, a meditáció, a csend, egy kis visszavonulás fontos pillanatai az évnek! Szinte kikerülhetetlen annak, aki magas szinten akarja megélni és megoldani az uránuszi energiában rejlő kihívásokat és lehetőségeket. A belső lelki rendezgetés során a lényeg az összegzésen lesz. Idén fokozottan igaz, hogy összegez a lélek. Nagyobb kitekintésben is, nem csak jelen életünkre vonatkozóan, azaz akár régóta tartó inkarnációs „körök” is összegzésre és elrendezésre kerülhetnek most. Lesznek olyan körök, amik véget érnek (mert véget érhetnek), lesznek olyanok, amik elrendeződnek és egy magasabb szintre léphetnek. Ennek pontos menete már az egyéni történetek, egyénileg megoldott karmák függvénye. De a kulcs minden esetben, hogy egy új, egy tisztább születik. Az Uránusz hatására kifejezetten megélhetjük idén a felszabadulás érzését, akár jelen életünk terheitől, akár előző életünk terheitől szabadulunk fel. Minél inkább tudunk változni és változtatni, minél inkább beengedjük életünkbe az új, szokatlan dolgokat, minél inkább át tudjuk törni saját korlátainkat és megszokásainkat, annál inkább.

A kiemelten fajsúlyos ún. visszatérő időszakok a következőek: március elejétől - május elejéig (ezen belül nagyon fontos lesz a Húsvét), valamint augusztus elejétől az év végéig.

Ahogy a korábbi írásban már volt róla szó az Uránusz azzal a Jupiterrel van szinte egész év elején inspirációs fényszögben, aki az angyali Spica csillaggal töltekezik fel január közepétől. A megújulást, a teherletételt, a felszabadulást és a nagy változtatásokat tehát angyali erők inspirálják és segítik. Ahhoz viszont, hogy a hívó szót, az angyali sugallatot meghalljuk, hogy észrevegyük hol jelenik meg égi segítő szándék, fontos tisztának maradni! Ez elsősorban szellemi és lelki tisztaságot jelent. Különösen érdemes tehát arra figyelni az idei esztendőben minek nyílunk meg, milyen energiákat engedünk be az életünkbe? Újra érdemes elgondolkozni azokon a káros negatív hatásokon, melyek a televízióból, hírekből, egyéb médiákból ömlenek. Ha valaki ezzel „töltekezik” naponta, nehezen tudja a gondolatait magas rezgésszinten és tisztán tartani. A Halak csillagkép felfelé tartó fonala ugyanis (amely nyár elejétől kezdi éreztetni hatását) energetikailag egy emelő és kiemelő erő, vagy úgy is mondhatjuk egy magasabb rezgésszint felé húz. De erre a magasabb rezgésszintre csak az tud ráhangolódni, s abba az emelkedéshez „belekapaszkodni”, aki tiszta életet él. Ez a magasabb rezgésszint – illetve az ezzel járó jelentős emelő erő – június elejétől válik erősebben érezhetővé és egész nyáron át tart! Sőt még szeptemberben is érződik. Az idei nyár nagy általánosságban a kiemelkedés és szintemelkedés nyara lehet – ha élünk vele.

A nyárnak azonban van még egy fontos üzenete. Az Uránusz a Halak csillagkép legfényesebben ragyogó (alfa) csillagával, az Al Rishával szinte egész nyáron együtt áll, s augusztus elején innen fordul vissza, hogy még egy összegző és záró kört fusson a Visszaúszó halakban. Ez azt mutatja, az Al Risha csillagnak idén nyáron különösen fontos szerepe lesz. Ő az a fényes csillag, aki a két halacskát, azaz a Visszaúszót és a Felfelé úszót összefogja. Ezért az összegzés és egység csillagának is hívjuk. Nagy titka az, hogy képes a széthúzó erőket vagy ellentétes energiákat is összefogni és egységbe rendezni. Nagy erőt jelent ez! Ez a nyár tehát nem csak az összegzésé, de egyben az egység és az összefogás nyara is.  Ez elsősorban persze megint belső munkát jelent. Tehát a nyári hónapok kiváló lehetőséget adnak ahhoz, hogy lelkünket rendbe tegyük, s magunkban a széthúzó erőket összefogva végre rátaláljunk legbelül az EGYSÉGre. Annak lehetősége is, hogy visszataláljunk (visszatérjünk!) az Istennel való egység lelki állapotába. Ahogy Jézus tanította: „Én és az Atya egyek vagyunk”. Vagyis Isten bent van – és egy vagyok vele.

Magam részéről szívből bízom benne, hogy nemcsak egyéni, hanem nemzeti szinten is elhozza idén az Al Risha csillaga, hogy a magyar lelkekben megszületik az összetartozás és egység érzése. Hiszen nemzeti szinten is benne van az a lehetőség, hogy az eddig széthúzó, látszólag ellentétes irányba tartó erők egy közös ponton találkozni tudjanak, abban  összeforrjanak és szívében eggyé váljon a nemzet újra. Ahogy a Halak csillagkép két halacskája teszi: az egyik visszafelé tart, a másik felfelé az Ég felé törekszik, de mégis egy ponton találkoznak és megélik az egységet az Al Risha csillagánál. Hiszen pontosan tudják, hogy egyetlen közös pont van mindnyájunkban: Isten.

 

Áldott új esztendőt kívánok mindenkinek az összegzés, az egység és az angyali szintemelkedés fényében!

 

Szeretettel,

Veres Mónika

2017. január 24.  

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.