Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elengedő nyár

Elengedő nyár

 

 

Ezen a nyáron arra láthatunk rá tisztán és világosan mit kell elengednünk – kívül és belül egyaránt. Mindez azért fontos, mert ez segít, hogy még jobban uralni tudjuk életünket. Egy örömtelibb, királyibb élethez vezet.

Ismét egy hosszabb folyamatról van szó. A Merkúr és a Jupiter háromszori kapcsolódásáról a nyári hónapokban, különleges csillagképi környezetben. A lényege, hogy a Merkúr bolygó az Oroszlán csillagkép fejétől visszafordulva pontosan a Rák csillagkép ollójához hátrál majd vissza augusztusban egy hónap alatt, ezzel azt jelezve, most ráláthatunk a múltra, s egyúttal megérthetjük, mit (vagy kit) kell szeretettel elengednünk, ha örömtelibb életet akarunk élni. Ha az élet igazi örömeit, a naposabbik oldalt meg akarjuk élni. Ha a szerelmet akarjuk élni. Ha teremtő, nemző erőinknek igazán birtokába akarunk jutni.

A rossz tulajdonságokkal, a rossz szokásokkal, a rossz gondolatokkal is segít leszámolni az időszak, ezek elengedésén keresztül. Minden olyan minőség elengedésével, ami miatt a múltban nem tudtunk igazán szeretni, akár másokat, akár magunkat. Elsősorban nagy „gondolati elengedésnek” hívnám.

Ez a hatás a mai nappal veszi kezdetét, de kiemelten a következő napokon lehet majd jobban érezni: július 26. (amikor hátrálni kezd a Merkúr az Oroszlán fejétől), augusztus 11. (második Jupiter – Merkúr teremtő fényszög), augusztus 19. (amikor a Merkúr befejezi hátráló mozgását, s direktbe fordul a Rák ollójánál), augusztus 28. (harmadik Merkúr – Jupiter kvadrát).

Az első tehát a mai nap, ma alkot egy teremtő (kvadrát) fényszöget az Égen a Merkúr a Rák csillagkép elvágó ollójánál, valamint a Jupiter a Mérleg csillagkép múlt serpenyője és az Angyal csillagai között. Ennek az első hatásnak most két különösen érdekes üzenete is van ma és holnap (a többinél ez már nem lesz jelen). Az egyik, hogy a Jupiter erősen megközelíti ezekben a napokban hátráló mozgásával az Angyal csillagait! Azaz ezek a napok fokozottan az angyali üzenetekről, angyali lehetőségekről és a Fensőbb Énnel való szorosabb együttműködésről szólnak. Másrészt a Jupiter jelenleg ún. stacioner az Égen, azaz egy álló, várakozó helyzetben van most. Ugyanis holnap (július 10-n) fordul majd direktbe, de addig ma és holnap estig még csak gyűjti az erőt! Vár, kivár. És mivel közben már ma (július 09.) teremtő fényszöget alkot a Merkúrral ebben a várakozó helyzetében, ezért olyan érzésünk lehet napok óta, mintha valamit újra és újra, sokadszorra, „ezredszerre” is átgondolnánk. Így is, úgy is, amúgy is. Talán az Igazságon gondolkozunk ennyit, mintha egy helyben topognánk. Talán a múlton. Vagy mindkettőn. Talán azon, mit is kellene most engednünk? Mi menjen, mi távozzon életünkből? Egy szerelem, egy barát, egy érzés, egy rossz szokás, egy rossz gondolat, egy félelem? Hát valamelyik biztosan fog ezen a nyáron. Méghozzá, ha ügyesek vagyunk úgy, hogy soha többet nem jön vissza, hogy gátoljon a boldogságban, a szeretet, a szerelem megélésében és a teremtésben. (Hiszen az Oroszlán a nemző erőkről is szól.)

Tehát, amit a mai nappal (és ugyanígy augusztus 11-n vagy augusztus 28-n) el kell engednünk égi segítséggel, az lehet egy külső dolog (valaki), de lehet egy belső minőség is (valami). S kiemelten lehet egy múltban nagyon sok problémát okozott olyan gondolati séma is, ami miatt nem mertünk vagy nem tudtunk igazán boldogan, örömben élni vagy szerelmesnek lenni! (Ide értve az életbe vetett szerelmet is.) Különösen július 9-10-n érkeznek az angyali sugallatok, üzenetek arról, mitől vagy kitől kellene megválni.

A lényeg, hogy olyan dolog elengedését segíti most az Ég, ami gátol a kiteljesedésben, a boldog életben, az ÖRÖM és a SZERETET megélésében. És nagy valószínűséggel múltból hozott. (A múlt üzenete, lent még látni fogják, különösen fontossá válik a nyáron, ami arra enged következtetni, hogy sok előző életből hozott kötést vagy hibás gondolkodásmódot lehet most – s kell is -  elengedni.)

Az Oroszlán ugyanis – ahonnan a Merkúr bolygó visszafordul – az élet naposabbik oldala! Az igazi teljes, boldog élet csillagképi környezete. Ahol örömmel alkotok, teremtek, szívből szeretem „alkotásaimat”, szeretem magam, szerelemben élek, s így teljes egészében uralom az életemet. Azt is mondhatjuk tehát, azt mutatja meg ez a pár nap – s végeredményben a nyár – mit vagy kit kell elengednem ahhoz, ha igazán uralni akarom az életemet. Ha szívből akarok teremteni és élni.

A folyamatban a mai nap (július 09.) adja leginkább az angyali segítséget. Illetve a mai napon van legerősebben jelen az, hogy az Isteni Én üzen, jelez az elengedés témájában. Ő „mutatja meg” főleg ma, mi az a téves gondolkodás bennünk, amitől ideje van megválni. A többi időpontban ez már annyira nem lesz jelen, mert a Jupiter akkor már a Mérleg csillagkép múlt serpenyőjénél fog haladni, elhagyva az Angyal közelségét. (Bár ott is végig erősen figyelmeztetve a múltra vagy az ott elkövetett hibákra, tévedésekre.)

Látszódik, hogy a múlt valamiért fontossá válik ezekben a nyári hónapokban – kinek így, kinek úgy. (Hiszen például a múlt rejtett titkait, az ősök titkos tudását kutatni is kiváló időszak ez!) A Jupiter a Mérleg csillagkép múlt serpenyője mellett fordul meg, a Merkúr július végén az Oroszlán múltba tekintő fejénél fordul vissza, s mindeközben a másik fontos nyári folyamat a Marssal a Bak csillagkép múltba néző fejét érinti. Két uralkodói csillagkép is érintett (Bak, Oroszlán). Tehát a nyári hónapokban olyan múltbeli dolgokra – titkokra, összefüggésekre, igazságokra – láthatunk rá, melyek őszre hozzásegítenek majd ahhoz, hogy minden szempontból képessé váljunk sorsunkat jobban uralni. (A Plútó által az Ekliptika közelében elhozott 2019-es mélyreható, sorsfordító változásokhoz erre szükségünk is lesz.)

A Merkúr és a Mars utazása és üzenete pedig egyértelműen összefügg!

Erre főleg két időpont utal. Az egyik, július 27., a nagy erejű, teljes holdfogyatkozással kísért (!) júliusi Telihold, amellyel párhuzamosan (július 26-n) hátrálni kezd a Merkúr. A másik, augusztus 27-28. Ekkor egyrészt direktbe fordul a Szent László napja óta hátráló Mars a Sas csillagai és a Kis Róka csillagkép alfa csillagával érintve, másrészt ez a harmadik Merkúr – Jupiter teremtő fényszög napja is. Tehát ez közös üzenet az Égtől.

A dolog érdekessége az, hogy a július 27-i átlagosnál sokkal erősebb Telihold a Bak csillagkép fejénél lesz, s részt vesz benne közvetlenül a Mars, aki közben együtt áll az elmélyülést biztosító leszálló holdcsomóponttal. Az Erő Teliholdja! A sors-varázsláshoz ad egy plusz erőt. A múlttal kapcsolatban mutat meg valami lényegeset, itt akar valamit nagyon tudatosítani. Fordulópontot hozhat.

A Merkúr ugyanekkor - a Telihold idején - az Oroszlán fejétől fordul meg! A fej, a rálátás, a meglátás, s főleg a múltra való TELJES rálátás üzenete ebben a két napban átlagnál sokkal kézzel foghatóbb lesz. Sorsunk nagy titkaira láthatunk rá, méghozzá mélységeiben, olyan szintekig is megértve, amit eddig nem láttunk vagy nem értettük a miérteket. S főleg azt, ami sorsunk szempontjából igazán lényeges a múltban.

Később - július végétől - azt is meg lehet látni, melyek azok a fojtogató kötelékek és kötődések, melyek gátolnak abban, hogy családfőként (vagy családunkban) helyt álljunk illetve, hogy teljes szívből szeressünk. 

Ez a nagyon erős Telihold a varázslatoké is, mágikus ereje is átlagnál nagyobb, eddig „bevehetetlennek” hitt kapukat nyit meg. Magunkban is megnyithat egy kaput, amelyen végre át tudunk lépni belül határokat, korlátokat, gátakat – de legfőképpen amelyen talán végre elindulunk az egón túllépve az Isteni Énünk felé. Egy másik világba visz. Ahogy a Kis Herceg Rókája mondja, olyan világba, ami szemmel láthatatlan, csak szívvel lehet látni. 

Korábbi írásban volt róla szó, hogy a Mars és a leszálló holdcsomópont nagyon sokáig együttállásban lesz a Bak, a Sas, a Kis Róka és közvetve a Nyilas csillagaival érintve a nyáron (és még szeptemberben is), így most kiemelten jó lehetőség ez az időszak a tudatalatti tudatosítására! Mindezt a Merkúr fenti nyári hatása csak felerősíti, illetve kiegészíti. Mivel? A múlt, a sors-csomók és az elengedni valóink mélyebb megértésével.

A Mars és a leszálló holdcsomópont tudatalattit tudatosító és erősen elmélyítő, belső lelki ösvényekre indító hatása augusztus 06-ig érezhető erősen, aztán szeptember 11-től erősödik fel újra, s érződik egészen október 07-ig. Ezt fogja kiegészíteni az a plusz üzenet, amely a női varázserő ébredését, tudatosodását hozza, elsősorban a magyarság ősi tudásához, titkos erejéhez visszatérve ezzel (kvázi „női szálon”). Hiszen erről szól a fenti Telihold és a Mars augusztus 27-i direktbe fordulása is a Sas és a Kis Róka közös csillagképi környezetében (közvetve érintve a Nyilast is). Arról az ősi női erőről van szó, ami szerelmével gyógyírt hozott a sérült férfi szíveknek, ami bölcsen óvta, védte, nevelte a gyermekeket, ami szeretettel tovább adta ősi hitünket, tudásunkat, ami szárnyakat adott, ami felfelé emelt Isten felé (és nem lefelé taszított). Ez kel idén nyáron majd életre, hogy újra eljusson minél több emberhez a Mag Mágus Asszonyok szent tudásának híre.

Összegezve tehát a Mars Merkúrral összehangolt közös Égi Útja azt segíti elő ebben az időszakban, hogy minden olyan múltból hozott gátló hatást, rossz szokást, hibás gondolkodást, fojtogató köteléket vagy félelmet, amit eddig a tudatalattinkba vaslakattal lezártunk most felhozhatunk, megérthetünk és főleg: elengedhetünk. Ez a – belső – út vezet el (fenti dátumokon kiemelten) ahhoz a csodához, amit a Kis Róka varázslatos alfa csillaga ígér, s amit a Nyilas és a Sas fénynemző, más, szebb jövő felé felemelő, kiemelő csillagai jeleznek. Szebb jövőt egyéni szinten és szebb jövőt a magyarság számára is. De egyben azt is tudatosítja a nyár, azt is meg akarja értetni velünk a Merkúr, hogy ezt a varázserőt életre hívni csak akkor lehet, ha most kicsivel több energiát fektetnünk a belső útba és képesek vagyunk elengedni mindazt életünkből, ami nem a szeretet és az öröm felé visz, s a múlt súlyos, fojtogató béklyója csupán.

 

 

Boldog, vidám, napsütéses nyarat kívánok! Eredményes és felemelő sors-csomó bogozgatással.

 

Szeretettel,

Veres Mónika

2018. július 09. 

 

   

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.