Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nimród győzelme a Sötétség Sárkánya felett 2011.

                                                        Nimród győzelme a Sötétség Sárkánya felett

 

 

 

Lassú, méltóságteljes mozdulatokkal állt fel a sziklapárkányról, határozott lépésekkel indulva meg a fekete köpenyes alak felé. Mikor már egész közel értek egymáshoz megállt és büszke tartással, egyenes tekintettel a fekete csuklya mélyére nézett. A Sárkány közben hátrált kicsit, ura parancsát követve a Sötét Nagyúr háta mögé helyezkedve.

 

„Jöttél újra elbukni Nimród?” mérte végig cinikus mosollyal a győzelem biztos tudatában a délceg férfit a Sötét Fejedelem. Szavai élesen hasítottak a levegőbe, a szél feltámadt és üvöltve sűrű fekete felhőket parancsolt a Király fölé. „A halál korszaka véget ért Pusztítás Ura. Most a feltámadás ideje következik. A bukásom árát megfizettem én is, Népem is. A leckét megtanultam. A gyengeségeim kiégettem. Az Atya áldásával állok előtted és hívlak harcba. Nem fog rajtam többé az átkod és varázshatalmad sötét mágiája.”

 

„Ez a harc az utolsó esélyetek fattyú Nimród, ugye szóltak erről neked Embereid? Ha akarsz, még csendben elmehetsz. Vagy rabláncra verve mélységes kínok közt nézed végig, ahogy családodat és népedet végleg kiirtom a föld színéről. Jó móka lesz. Tulajdonképpen hálás vagyok neked, hiszen erre a napra készülök létezésem első szikrája óta.” Hangos kacagása megremegtette a sziklákat és kísérteties morajlást indított el a föld méhében.

 

„Ez valóban az utolsó harc Elátkozott Fejedelem” emelte fel a tekintetét az Ég felé a Király „Mert ez a harc förtelmes uralkodásod utolsó óráit hozza el.”

 

„Ugyan már Nimród, miről beszélsz?! Hisz itt állsz egyedül Seregem előtt. Vagy talán azt gondolod ez a magányos kis szárnyas ló, ez a kard, meg az a gyűrű az ujjadon majd valami gyermekes csodát tesz hatalmam ellen? Hát nem vetted észre, hogy egy ideje, már nem csak a Démonok Serege, hanem az emberek is mögém álltak? Kezemben tartom őket, a szolgáim lettek. Szívüket összetörtem, otthonaikat meggyaláztam, gyermekeiket rabszolgának adtam, asszonyaikból ringyót csináltam, hitüket elvettem, gyökereiket kiírtottam emlékezetükből. Parancsomra drogok és mérgek váltak táplálékukká. Igaz Párjaiktól a kétség és a kísértés erejével megfosztottam őket. Az egység, amiben annyira bíztál nem létezik! Mert a gyökerét, a szerelem erejét egy csettintéssel nevetségessé tettem előttük. Már nem tudnak emberhez méltó életet élni, mert már nem tudnak szeretni. Könnyű dolgom volt, igazán jól szórakoztam. Lásd be Nimród, istenített néped elbukott.”

 

Ekkor lassú morajlás indult a Király háta mögött és a felégett földön a sötét felhők árnyékában lassan egy halovány Fénysugár pásztázta be a környéket, ragyogó sugarai alól pedig csendes léptekkel tizenkét fehér csuklyás ember lépett elő, szorosan fogva egymás kezét. A Fény Harcosok lassan felsorakoztak Nimród háta mögött, félkörbe fogva Királyukat.

 

A Sötét Nagyúr kicsit meglepődött a nem várt fordulaton, hátrált egyet a Sárkány felé és kezét felemelve intett a Démonok Seregének, indulhatnak. „Ne nevetess Nimród. Ezzel a tizenkét akárkivel akarod legyőzni százezres seregemet?! Utoljára mondom: add fel! Menj vissza Enéthez, vigyázz inkább rá! Vagy fattyaiddal együtt Asszonyod is kínok kínjával fog halni.”

Nimród helyett a Fénycsóva válaszolt. Lassan köröket kezdett leírni a Király és Emberei körül, és miközben tágult a kör, újabb és újabb Fényharcosok sorakoztak fel Nimród mögött, újabb és újabb körökkel kapcsolódva a legelső, Belső Körhöz. És miközben a Körök megállíthatatlan gyorsasággal nőttek ki a Király körül a földből, a felhők lassan széthúzódtak és megnyílt Fent a ragyogó tiszta ég, friss szellővel és meleg levegővel telítve meg a harcmezőt. Nimród hátrafordult és végignézett Emberein. Szeme megtelt könnyel, de közben büszke mosoly ült ki arcára. Tudta, a Harcosok közül sokan vele együtt buktak el a régmúltban. Látta a hibáikat, a tévedéseiket, a félelmeiket, a gyengeségeiket, a kételyeiket. Azt is tudta, sokan közülük szolgálták már a Sötétséget is. De itt és most mindez már nem számított. Mert azt is tudta, hibáknak és tévedéseknek ő sem volt híján. És az Utolsó Idők Isteni Ítéletében a legnehezebb próbákon átégett, legerősebb lelkű Tiszta Szívűek Serege végül egymásra talált és minden kísértést, minden támadást, minden fájdalmat kibírva, hitét soha el nem veszítve, a Végső Áldozatot meghozva megalkotta a Szeretet Körét, középen az Ötödik Elemmel, minden Élet Forrásával, a Szer-elemmel. És most, az Utolsó Ütközetben az Örök Élet Italát őrizve, Királyukkal az élen a Fény felé vezetik a Népet, amely Atlantisz bukása óta lelkében őrzi a vereség és a veszteség évezredes, soha nem múló, mélyre temetett fájdalmát. Azt a Népet, amely bár az emberiség legkilátástalanabb küzdelmét vívja évezredek óta, amelynek létezéséről a Világ szinte már lemondott, de amely mégis töretlenül őrzi szívében az Ősi Tudást, hallja Teremtője hangját, és betöltve Égi Küldetését az utolsó percben Lelke Erejével győzelemre vezeti a Fény Seregét a Sötétség Urával szemben. Mert eljött az Ideje, hogy a fájdalom örömmé, a könnyek Fénycseppekké, a kétely hitté, a széthúzás egységgé, a veszteség győzelemmé változzon. A Fény győzelmévé. A Tiszta Szívűek Szövetségének győzelmévé.        

  

 

 

Egy újabb sarkalatos útelágazáshoz, sorsfordulathoz érkeztünk a holdcsomópontok újabb aktiválódásával. Ezúttal a leszálló holdcsomópont (Sárkányfarok) áll együtt az impulzív Marssal a Nimród csillagképben és a Bika szarvánál, egyben szembe kerülve a felszálló holdcsomóponttal (Sárkányfej). Pünkösd idején ugyanígy tett a Nap-Merkúr együttállás, majd június 28. fele a Vénusz és most végezetül a harcias Marson a sor, hogy ő is megküzdjön a Sárkánnyal. Ezek most valóban küzdelmes napok, és megélhetjük úgy, hogy „nagyon kiélezett helyzetbe” kerültünk. De jó hír, hogy aztán hosszú ideig nem fogunk hallani a Sárkányokról, tehát a Sötétség Sárkányát jó időre a mélybe küldhetjük. (Hatása július 20 – 26. között érződhet és a legerősebb napja július 23.) A küzdelem elsősorban a saját „belső sárkányunkról” szól, azaz vele kell megküzdenünk ezekben a napokban. Ez lehet nagyon nehéz is, hiszen most lehet igazán szembesülni azzal, mi lakozik valójában a mélyben – mind önmagunkban, mind társainkban. Eljött annak az ideje, hogy szembe nézzünk legfélelmetesebb belső démonjainkkal, saját „sötétségünkkel” és megvívjunk velük. Méghozzá győztesen! Hiszen a Mars, a magyarok Hadakozó Csillaga a győzelem szimbóluma! Tehát úgy is mondhatom, most lehet óriási győzelmet aratni a Sötétség Sárkánya felett. Mind önmagunkban, mind egyéb értelemben .. A győzelem pedig egyúttal Nimródról is szól, aki valahol a Pilisben alussza álmát és várja az Időt, amikor újra a Fény felé vezetheti szeretett Népét. Nimród most megkapja az esélyt, hogy a mélybe leszállva végleg legyőzze a Sötétség Urát, felszabadítva ezzel a Nyilas csillagképben nyugvó Fény Sárkányát. Így teheti Nimród - önmagát legyőzve - a Fény Sárkányát szövetségesévé, mint ahogy így töltekezhetünk fel mi is legmélyebben nyugvó belső démonainkat sikeresen legyőzve a Fény Erejével.  

A saját belső sötét erőink felett aratott győzelem ezután már a belső felfényesülés felé vezet. Számoljunk azzal, hogy nagyon mély (önmagunkba temetett) dolgokat hozhat a Mars ereje a felszínre! Ugyanakkor ha a belső fényesülés ösvényén már jó úton haladunk, akkor kiváló időszak az elmélyülésre, hogy olyan varázslatos mélységeket éljünk meg, amire ritkán van példa. Legmélyebb érzéseink tudatosításának, illetve tudatosulásának az ideje is. Egyben annak a tudatosulása, hogy válaszúthoz érkezett az életünk és nincs köztes megoldás, mert döntenünk kell, hogy jobbra vagy balra megyünk –e tovább az Úton. A felvállalás, a helyes útra lépés és a Tejút felé emelkedés lesznek a központi témái ennek a „küzdelemnek”. Azaz ha győztesen kerülünk ki a belső harcokból, akkor egy szinttel feljebb emelhetjük a mítikus Sárkányok erejével az életünket. A Helyes Út persze mindig a Fény Útja.

A sorsfordulat terén is megmutatkozik az impulzivitás: lendületes lesz és komoly előretörést hozhat. Ugyanakkor magáért a fordulatért (a választásért) is keményen meg kell most küzdenünk (ezért „hadakozik” bennünk a Mars), illetve Nimród üzenete alapján az is kihívást jelenthet és talán „belső csatákat” okoz, hogy TUDJUNK a Helyes Útra lépni. Hogy tudjuk a sötétség helyett a Fényt választani. 

Segíti a fajsúlyos folyamatot egyrészt a Nap-Vénusz hosszú távú szerelmetes tánca az Égen, amely harmóniával és szerelemmel tölti fel a lényünket, valamint két csodaszép égi hatás. Július 22-én és 28-án két kvintil fényszög is lesz az Égen! Ez a mágia, a varázslat ideje! Először a Nap lép kvintilbe a szentséges Szaturnusszal, majd a Vénusz varázsolja el a Tudás Nagymesterét. Ezekben a napokban minden nehéz helyzetet átvarázsolhatunk (főleg a szerelem erejével) és mágikus erővel segítenek minket Nimród szavát meghallva a Helyes Utat választani, valamint legyőzve a sötétséget (kívül és belül) a Fény felé emelkedni.     

A Nap miközben július harmadik hétvégéjén (július 23-án) az oroszlán zodiákus jelében haladva uralomba lép és legragyogóbb arcát mutatja, közben július 19. körül a Rák csillagképébe érkezik, annak is a megnyíló, befogadó ágához. Őt követi július utolsó napjaiban a Vénusz is (hiszen most majd hosszú ideig együtt táncolnak az Égen), kifejezetten a szerelem, a párkapcsolatok világában elhozva a megnyílás idejét. Ez van, akinek már, mint „kész adottság” erősödik fel az életében, és van olyan, akinek pont most hozzák el a Rák fénylő csillagai azt a feladatot, hogy megnyissa a szívét és a lelkét a Társa felé, a Fény felé, illetve, hogy az emberi kapcsolataiban általában nyitottabbá, befogadóbbá váljon. A Szív kinyílásának fenséges időszaka ez!

A Rák középső részében a Preasepe csillaghalmazban születik a Fény, ez a Rák tápláló, megtartó ága, a Jászol. (Jézus születésének helye!) Arra érdemes tehát odafigyelni, hogy csak a Fény előtt nyíljunk meg, csak azt engedjük be az életünkbe, otthonunkba, mert különben a sötétséget fogjuk később „táplálni”.  Ebben segít a Rák felett látható Hiúz csillagkép, fokozott éberséget kérve tőlünk ezekben a napokban.

A szerelem születésének, vagy jelenlegi kapcsolatunk felfényesítésének ideje körülbelül augusztus 02. és 05. közötti időszak, a családi kapcsolatok táplálásának és felfényesítésének ideje pedig főleg a július 29-től, augusztus 03-ig terjedő napok, amikor a Nap – Vénusz együttállása a Rák csillagkép Jászol részén halad át.

Augusztus 05. és 07. között majd az elengedés ideje jön el, ekkor halad át a Nap a Rák csillagkép elengedő ágánál. Ezekben a napokban a Rák „ollójával” le tudjuk vágni magunkról mindazt, ami nem Fény, vagy aminek már lejárt az ideje! Lehet ez egy idejétmúlt, lehúzó kapcsolat vagy egy rossz szokás, egy rossz munkahely, esetleg egy múltbeli rossz emlék, vagy az egó görcse, ami még gúzsba köt.  

Egészen különleges két hónap áll előttünk, hiszen ritka szép jelenség játszódik le az Égen! A Nap és a Vénusz majdnem másfél hónapig (!) együtt, egymás mellett, együttállásban halad az Égen: július harmadik felétől kezdődően, augusztusban végig, egészen szeptember közepéig! Közös égi útjuk során áthaladnak a család melegét nyújtó Rák csillagképén, majd együtt megérkeznek a szerelmetes Oroszlánba, ahol Nagyboldogasszony Ünnepének táján szorosan együttállnak (augusztus 16-17.), hogy a szerelem és a szeretet felfényesítő ereje mindnyájunk életét beragyoghassa. Ezen felül is, az egészen szeptemberig tartó Vénusz – Nap együttállás most hosszú időre elhozza a hétköznapok világába a szerelem és a szeretet kiemelt üzenetét („központi szerephez” jut életünkben, érezhetőbben, mint korábban), valamint a próbatételek is könnyebben megélhetőek lesznek, hiszen egész lényünket a harmónia, a nyugalom, a béke és az élet szépségének érzete fogja áthatni. Illetve a hétköznapi próbákon maga a Szerelem segít át! Persze egyéni életúttól is függ ezt ki hogyan, milyen intenzíven éli meg, de erőteljes hatása ennek az időszaknak, hogy most lágyabbak, szeretetteljesebbek, megértőbbek, kedvesebbek leszünk társainkkal vagy a Párunkkal. (Az augusztusi nagy hármas együttállásról - Nap-Vénusz-Merkúr - még lesz külön szó későbbi írásban.)

A korábbinál sokkal tisztábban fogunk rálátni érzelmeinkre (vagy a Párunkéra), és a Nap uralmi idejében (július 23-tól) igazán magas szinten élhetjük meg a szerelem teljességét. Az emberi kapcsolataink, valamint a család, az otthon dolgai is harmonikusabbá, szeretetteljesebbé, fényesebbé tehetők. Az augusztus első hetéig tartó időszakban az igazi békét és harmóniát kifejezetten a családban, az otthonunkban fogjuk tudni megélni. A hazaszeretet erősödik a szívekben. 

A hétköznapokban most jó ideig érezhető lesz, hogy tetteinket, döntéseinket a szokásosnál jobban a szeretet, a szerelem – a Szív Szava – fogja vezérelni! Hiszen ez a jövő.  

Nagyon kedveznek a következő hetek (egészen szeptemberig) az anyagi dolgok felfényesítésének is, valamint kifejezetten elhozhatja a kreatív teremtő erők magas szintű és termékeny kibontakozásának idejét. Az anyag világában a teremtő erők felfényesítésének idejét jelenti ez az időszak. Kiváló időszak (főleg mert hosszú ideig tart) új vállalkozásba kezdeni, vagy a már meglévőt felfényesíteni, termékenyebbé tenni. Kifejezetten olyan dologban válhatunk termékennyé, amit szívből, szeretetből csinálunk!  

Július utolsó napjai aztán a mély lelki kommunikáció varázslatos idejét  jelentik, hiszen július 29-én a Merkúr kerül inspirációs kapcsolatba a Neptunnal, ráadásul úgy, hogy mindketten legszebb, uralmi minőségükben érvényesülnek éppen. A Merkúr már a szerelmetes Oroszlán csillagképében jár, a Neptun a Vízöntő vízében hajózik csendesen, így a Szerelem Szavát suttogják július végén a fülünkbe. Eljön az ideje, hogy legmélyebb érzéseinket megértsük, letisztázzuk és kimondjuk társainknak vagy a Párunknak. Olyan mély érzések jöhetnek ekkor a felszínre, melynek létezéséről talán mi magunk sem tudtunk eddig. Tudatos „énünk” legalábbis meglepődhet most … A mélyben megbúvó titkok kimondására is erős inspirációt érezhetünk. Eddig felszín alatt nyugvó titkos érzések, vagy a múlt nagy titkainak kimondására érzünk késztetést.

Ez a Lélek mélyéről felszabaduló Tiszta Érzelem ereje, mely szavakba öntve segít felfényesíteni a nyári hétköznapokat. A legmélyebb szerelem érzése törhet fel a mélyből, elhozva a varázslatos Neptun segítségével a mély lelki harmóniát és a lelki egység élményét. Nagyon jó időszak egyben spirituális elmélyülésre, szent helyek látogatására vagy meditációra is. Titkos kapuk nyílhatnak ki előttünk.  

 

  

Fényességben megélt, áldott nyarat kívánok,

Szeretettel,

Veres Mónika

2011. július 22.