Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Királyság születik - 2016.

2016.06.17

Királyság születik

 

 

„Különleges éjszaka volt. A Telihold varázslatos fényével világította meg az erdőt és a kastélyt. A kastély körüli kis arborétum színpompás virágaival,  különleges madárfütty-koncertjével, hattyúkat úsztató tavacskájával nappal is meseszép látványt nyújtott, de most ezen a holdfényes éjszakán olyan volt, mintha egy másik világba érkezett volna meg az ember. Az angyal a kápolna előtti kis füves rétre szállt le. Rég járt erre, nagyon rég. Hófehér szárnyait maga köré fonta, s csendben leült a kápolna bejáratával szemben. A kis ablakot nézte mosolyogva, ahol a kíváncsi utazók bekukkantva a feltámadt Jézus képével találták szemben magukat.

Várt. Sokáig. Bár angyal-időben nem volt egy pillanat se. Nem sietett sehova, türelmes volt. Így legalább volt ideje emlékezni arra a háromezer évvel ezelőtti teliholdas éjszakára, amikor a férfival és a nővel hármasban ültek itt a kápolna előtti kis réten. Újra tisztán hallotta őket, ahogy megígérik neki és Nimródnak, hogy amikor az idő eljön, ők itt lesznek és segíteni fognak az Égi Kapu megnyitásában. Akkor még nem kápolna állt ki, hanem csillagvizsgáló. A Király építette az Égi Testvérekkel való kapcsolat ápolására és még sokáig szent helyként tartották számon utódai is.  Akkor azt is megígérték szent esküvéssel, nem felejtik el a kódot, amit szívükbe zárt ott Nimród parancsára az angyal, s ha az Égi Jel a kódot mintázza, ők tudni fogják, érteni fogják, hogy eljött a cselekvés ideje, s hírt kell vinniük az emberek világába a Nagy Eseményről, az Égi Kapu megnyitásáról. Mert fontos pillanat lesz Isten tervében. Fontos pillanat lesz a MAG ébredésében. Az angyal tudta milyen nehéz, szinte néha lehetetlennek tűnő feladat életeken át őrizni a szívükben ezt a kódot miközben újra és újra sérülnek, csalódnak, elfáradnak, menekülnek, elvesznek és elveszejtenek másokat. A sebek a szívben, ha túl mélyek, sajnos elfedhetik Nimród Kódjait. Látta ezt egy ideje Fentről Isten is. Látta, hogy nem jó irányba mennek az események, hogy ha így halad tovább a kódok olyan mélyre süllyednek a szívükben, hogy soha nem fognak felébredni és nem tudják átadni az Isteni Üzenetet Nimród Kódjáról.

Ezért küldte el őt újra ide, ugyanoda, ahol háromezer évvel ezelőtt kéz a kézben, szívükben eggyé válva megesküdtek a Nagy Király szolgálatára és a kódok hűséges őrzésére. A csillagvizsgáló helyén épített kis kápolnánál várta most az angyal újra a férfit és a nőt. Üzent nekik, több úton is. Remélte, meghallják a hangját megkeményedett szívükön át is. Remélte, eljönnek.

De az idő csak telt és telt. És az angyal egyedül maradt a tisztáson. A Nap lassan ébredni készült, Hold Anya búcsúzott. Vigasztalóan rámosolygott az angyalra, aztán ezüst koronájában kecsesen hátat fordított a kápolnának. Az angyalnak nem maradt több ideje, a Telihold varázslatos fénye nélkül ereje fogyni kezdett, Isten visszahívta magához. De nem adta fel! Ezüstfényű papírlapot vett elő, majd egyik tollát az erdei szamócák vörös levében megfürösztve írni kezdett. A papírlapon vörös színnel lassan formálódott az angyali üzenet: „Szeressetek úgy, mintha sose bántottak volna!”

A papírt apró hengerbe tekerte és átadta a vidám kacajjal köréje sereglett apró tündéreknek. Ők már elvégzik a többit. Most már megnyugodott. Tudta, hogy levele célba ér és Nimród Szívkódja hamarosan el fog jutni az emberekhez felébreszteni őket.”

 

 

 

Az idei nyári napforduló más lesz, mint a többi. Bár mindig szép, mindig benne van egy új kezdet lehetősége, mindig megelőzi a Nimród-i koronázás szent pillanata, de most ennél sokkal többről van szó!

A nyári napfordulón áldás száll le az Égből.

Olyan áldás, amely ha élünk vele a teremtő erőinket megsokszorozza, s amely azért kegyelmi pillanat, mert a feltételek nélküli szeretet talpkövén egy új jövőt írhatunk vele. És nem csak egyéni szinten, hanem nemzeti is! Ugyanis az összes magyarságot szervesen érintő csillagkép aktiválódik az Égen hét bolygó tökéletesen összehangolt táncában!  Valami születik, valami testet ölt.

A változás a fő üzenete és feladata az előttünk álló egy hétnek és a napfordulónak. Olyan változás, amely a szerelmen és a mindent megtartó szereteten alapszik.

A változás szele már megérintett minket június első hétvégéjén (melyről írtam már) ami lényegében a mostani Teremtő Négyzet előzménye volt. Ez a változás lényünk legmélyéig hatol, és hív, kér, vagy ha máshogy nem megy, hát kényszerít rá, hogy letegyünk minden önzést és minden méltatlant magunkból, s életünket mostantól kizárólag a szeretetre alapozzuk. Azt üzeni új jövőt írni, tiszta lappal elkezdeni valamit csak szívből lehet. A szívből születő vágyak és a szívből – szerelmetes teremtő erőből! – születő új élet lehetősége rejlik benne. De mint a mesében ki kell állni hozzá a próbákat. A próbatétel ideje már elkezdődött, de legerősebben június 19-20-21-n érződik majd. 

Nézzük először azt, mik is ezek?

Az első próba az önzetlenség és az őszinteség próbája. Teljesen háttérbe kell szorítani hozzá az egót. (Ez a Neptun a Vízöntő csillagkép jövő vízében.) Le kell rakni a gőgöt, a görcsöt, s persze a félelmeket. Fel kell adni hozzá kicsit magunkat. Azaz azt a feladványt, amit most kapunk Istentől sorsunk felemeléséhez az egység félelem nélküli állapotában, csupasz lélekkel lehet megoldani. Álarcok nélkül.

A második próba a szívpróba, ahogy erről már esett szó korábban is. Ez az Antares-al együtt álló Szaturnusz üzenete. Az egész nyár amúgy is a szívnyitásról szól! Ugyanis a Szaturnusz kivételes módon mostantól egészen szeptember közepéig együtt fog állni a Skorpió szívével, az Antares vörösen izzó csillagával, amely Tejút- és Világoszlop is, s így összeköti az Eget a Földdel. De arra figyelmeztet, ahhoz, hogy ez a Szent Kapu kinyíljon előbb meg kell nyitni a szívünket! Különben az áldás nem tud megérkezni. (Zárt szívekhez ugyanis nem jut el.)  A próba része az is, ha a most lezajló (belső) változást nem agyból, hanem szívből próbáljuk megoldani. Szeretettel, egyúttal elvárások nélkül, hiszen ez a feltételek nélküli szeretet üzenete.

Ehhez a ponthoz tartozik a szerelem témája is. Kiemelt üzenete az idei nyárnak a szerelem és a szívnyitás! (Már a tavalyi nyárnak is ez volt, de akkor a Regulus csillag kelt életre az Oroszlán szíve, s az még nem volt ilyen erős és mély. Az még nem volt végzetes.)

Az Antares – amely körül egész nyáron át ott táncol a Szaturnusz -, mint a Skorpió szíve a legmélyebb érzelmek, a halálos szerelem pontja. Lehetősége vagy feladata. Kinek melyik. Esetleg a kettő együtt. S persze „halálos” csak annyiban, hogy le kell rakni hozzá az egót, azaz az egó haláláról szól. Olyan szerelem ez, mely mélyebb és erősebb az átlagnál. Ez a végzet szava. Bizonyos tekintetben, ami itt történik, azt nem lehet emberi akarattal irányítani. Ez magasabb szinten dől(t) el. (A végzet és a teremtő erőink közötti kapcsolatról majd külön írásban lesz szó hamarosan.)

Olyan misztikus, titokzatos birodalmat nyit meg előttünk, melybe csak kellő bátorsággal szabad belépni. A Skorpió szerelmetes meséjében ugyanis nem tudhatjuk mi vár ránk. Ép ésszel felfoghatatlan területen járunk, melyben az önfeladás, az önmagunk meghaladása nagyon fontossá – létkérdéssé - válik. Ezért nem szereti ezt az egó. Mert ő mindig mindent irányítani akar. És fél. De az Antares nem ilyen szerelmet ígér. Elfogadó, feltételek nélküli, meztelen lélekkel megélt szerelmet. Amikor védtelen a lélek. Na, ehhez kell az igazi bátorság! És mit ígér cserébe, mit hoz el számunkra magas szinten a Szaturnusz az Antaressal közös nyári nászában? Segít, hogy megtapasztaljuk az igazi szerelmet. Az igazi szeretetet. Segít átültetni a gyakorlatba mindazt, ami a szívünkben van. Segít, hogy megtapasztaljuk a szerelem szentségét. Segít megtapasztalni a szerelmetes szenvedélyből születő teremtést és alkotó erőt. Az isteni alkotások nyara áll előttünk!

Persze hozhat a Nagy Mester még valamit. Annak tanítását, hogy mit kell önmagunkból feláldozni ahhoz, hogy az Igaz Szerelmet megéljük. És hogy a hétköznapokban társainkat igazán tudjuk szeretni. Olyan Égi Birodalomban jár ugyanis, amit úgy is hívunk, ez a hősök halálának a helye. Héráklész is itt hal meg utolsó munkáját elvégezve. (A Skorpió felett az Égen a Herkules csillagkép látható!) S miután önként felfekszik a máglyára (szimbolikusan ez az egó-áldozat) Zeusz eljön érte égi szekerén és felemeli magához. Ezután találkozik égi párjával Hébével. De ahhoz, hogy találkozhassanak előbb végig kell vinni azt a „herkulesi küzdelmet”, melyben rosszabbik felünket önként feláldozzuk. És ez bizony beavatás a javából! Az egész nyár ennek a misztikus beavatásnak a fényében zajlik. S ennek egyik csúcspillanata a nyári napforduló. 

A Szaturnusz tanítást, nehéz pillanatokat csak annak fog hozni, aki szíve keménységén sehogy sem akar enyhíteni, aki képtelen a szeretetre.  

A harmadik próba a hit próbája. Ami már a teremtéssel áll szoros kapcsolatban. Azaz, amiben hiszek – igazán, a mélyben, tudat alatt! – azt fogom megteremteni itt és most, s egyúttal a jövőben is. (Jupiter és felszálló holdcsomópont az Oroszlán csillagképben.)   A hitrendszerünk is levizsgázik most. Ugyanígy az igazság próbája szintén figyelemre méltó. Most nem elég a kis igazság, a fél igazság, csak a teljes igazság elég! Eljött az a pillanat, hogy nincs helye ködösítésnek, hazugságnak, önbecsapásnak, önáltatásnak, hamis illúzióknak. Aki ebben az energiamezőben marad a nyári napforduló idején, az nem tesz mást, mint leblokkolja a teremtő erőit és az ellenkező hatást érheti el.

Bizonyos szinten az is része ennek az időszaknak – s mintegy próbatételként jelenhet meg – hogy mennyire vagyunk tisztában a sorstervünkkel. Mennyire ismertük fel, hogy milyen céllal születtünk, mi lenne az Igaz Út számunkra, melyet követnünk kellene. (Hiszen ahogy arról a legutóbbi írásban szó volt, a Teremtő Négyzet egy szabályos kereszt alakzatot formáz, mely lényegében analóg az asztrozkóp rajzzal, azaz egyéni sorstérképünkkel.) 

A hamis illúzióktól való megszabadulás kíméletlen pillanata is, hiszen a Neptunal szemben álló Jupiter maximálisan a teljes igazságra inspirál, s addig feszít, amíg ez teljes bizonyossággal le nem tisztul bennünk. De ez nélkülözhetetlen is a Valódi Isteni Cél felismeréséhez!

Különlegessége az időszaknak az is, hogy június 22-23-n a Jupiter teremtő fényszögben van Nimród Rigel csillagával, amely Nimród lába és amely a helyes útra lépés döntése! Nimród ezzel a lábával az Eridánusz folyóra "lép rá", amely visszafelé folyik. Ez azt jelenti, egyértelmű isteni üzenet érkezik ekkor hozzánk, mely arra hív, lépjünk rá az - Égi Terv szerint! - helyes útra, mely lehet, hogy nem logikus, vagy szembe megy a földi gondolkodásnak. 

A negyedik próba a kommunikáció, azaz az emberi kapcsolatok és a nagy beszélgetések területe. Ez persze szervesen kapcsolódik a fenti őszinteség próbához. A nyári napforduló elhozza az őszinte, mélyreható, nagy lelkizős és tisztázó beszélgetések idejét – és feladatát. Talán először nehéznek éljük meg, de csak az hozza meg a varázserejű áttörést, ha képesek vagyunk túllépni a korlátainkon (Szaturnusz)! Ugyanide tartozik egy olyan vizsgatétel is, mely lényegében már a gondolataink teremtő erejéről szól. A Négyzet negyedik csúcsán - Nimród íjánál - ugyanis a Merkúr áll, mely a szómágia erejét teszi bele a nyári napforduló varázslatába. Az ősi hagyományok szerint a hangosan kimondott gondolatnak van a legnagyobb ereje! Hisz’ Isten is pont így teremtette a világot. „Legyen világosság!” szólt.

Olyan beszélgetésben találhatjuk magunkat, mely a legmélyebb titkainkról, legrejtettebb érzéseinkről szól. Ugyanígy segíti a legmagasabb szintű megértést is! Ezért fontos pillanat  nyári napforduló az önismeretben, mert megérthetjük legmélyebb, önmagunk előtt is elrejtett érzéseinket, elnyomott vágyainkat, mélyben szunnyadó félelmeinket, vagy eddig nem tudatosított álmainkat is. Mindaz tudatosítja, ami eddig rejtve élt bennünk. Fontos a Neptunt magas szinten megtartani (meditációval lehet), hogy igazi álmaink valósuljanak meg és ne a mélyről motiváló félelmeink!   

A nyári napfordulón Isten olyan áldást küld, mely egy ébresztő. Arra ébredhetünk rá, hogy Istenemberek vagyunk, azaz valódi teremtő erővel rendelkezünk és sorsunknak maximálisan urai lehetünk – ha akarunk.  Ennek az ébredésnek az egyik pillanata például az, amikor az ember egyszer csak ráébred, hogy kimondott szavainak konkrét valósító, racionalizáló ereje van.  A Teremtő Négyzetben négy kvadrát, azaz négy racionalizáló fényszög is van! A teremtő erő június 20-n és 21-n tehát megnégyszereződik és isteni energiával telítődik!

A Merkúr révén elsősorban a gondolatok és a szavak teremtő ereje, de a Neptun révén a vágyak és álmok, a Jupiter révén a hit, és a Szaturnusz révén a szeretet teremtő ereje is! Természetesen a Jupiter az Atya szimbóluma is, tehát az Isteni Terv is fokozott erővel valósul, realizálódik életünkben.  

(Tudatosan figyeljünk ezekben a napokban a félelmektől való teljes megtisztulásra, mert a Neptun alacsony szinten a félelmeket teremtheti!)

 

Fontos pár szót szólni a holdcsomópontok hatásáról is, akik szintén részt vesznek a Teremtő Négyzetben. A felszálló a poláris Jupiterrel áll együtt az Oroszlánban, a leszálló pedig az uralmi Neptunnal a Vízöntő jövő vízében és a Főnix csillagkép felett. Azt jelzik válaszúthoz érkeztünk. Erős érzelmi színezettel. Olyan útkereszteződéshez, melynél el kell dönteni jobbra vagy balra megyünk –e tovább, s hogy melyik a helyes döntés nem mondja meg senki, szabad akarattal és teljes felelősséggel nekünk kell eldönteni. A holdcsomópontoknál ugyanis erősen érződik a szabad akarat törvénye. (Bár úgy tartják, minél fejlettebb valaki szellemileg, annál kisebb a szabad akarata.)

A napfordulóval megérkező Isteni Áldomás egyik érdekessége éppen az, hogy mindenki szabadon eldöntheti él –e vele, akar –e részesülni belőle vagy nem? Isten nem kényszeríti rá az Égi Áldást senkire. Dönthetsz úgy, hogy kitérsz előle. Tehát ez is egyfajta válaszút most. És ha nem, lényegében nem sokat fogsz megérezni mindabból, ami 20-n lezajlik. Persze aki akarja, annak viszont ki kell állnia azokat a próbákat, amiket fent leírtam.

A holdcsomópontok hozzák el a felébredés érzését is. Év elején, januárban írtam már arról a különös hatásról, hogy a Jupiter szinte fél évig folyamatosan együttállásban halad a felszálló holdcsomóponttal, amely miatt az idei év a felébredés éve. (A cikk az oldalon most is megtalálható ilyen címen.)  A nyári napfordulat pillanata (de a megelőző és azt követő egy-egy hét is) ezt a hatást fokozottan felerősíti.  Sokan most fognak felébredni egy mély álomból. Ráébrednek sorsukra – a Jupiter miatt az igazira, nem a megkerülős önbecsapósra – és ráébrednek az erre az életre hozott saját Égi Tervükre, melyet még a leszületés alkottak meg maguknak Isten és a szellemi vezetőjük segítségével. A bennünk rejlő mágikus teremtő erőre is ráébredhetünk – ha akarunk. Ha úgy döntünk, hogy élünk vele.

A felébredés nemzeti szinten is nagy erejű lehet most! Hiszen az összes ősi csillagképünk érintve van a júniusi Teremtő Négyzetben. (Merkúr és a Nap a Nimródnál, Vénusz az Ikreknél, Plútó a Sas /Turul/ alatt és a Nyilasban.)  A felszálló holdcsomópont kifejezetten felébredés és testet öltés szimbólum, s most azzal a Jupiterrel áll együtt, amely egyúttal a táltosok hagyatéka, illetve a magyarság bolygója is. S ha a nép felébred, akkor képessé válik arra, hogy sorsa urává váljon, azaz megszülessen a magyar lelkekben egyéni szinten a belső királyság. S tudjuk, hogy amint bent, úgy kint. Ezzel írunk új jövőt magunknak nemzeti szinten.  

Mivel két királyi csillagkép is megjelenik egyszerre – Oroszlán, Nimród – így a királyság szellemi üzenete is rendkívüli erős lesz! Olyan, mintha királyság születne valamilyen szinten. (Ennek lesz majd egyik fontos és szent pillanata még idén nyáron augusztus 24., amikor a Szaturnusz a Marssal áll együtt közvetlenül az Antares-nal, amely olvasatomban Dobogókőről üzen.)   

Annyi bizonyosan megadatik (ha élünk vele), hogy egyéni és nemzeti szinten is ráébredhetünk arra, hogyan válhatunk sorsunk királyává. A nemzeti szinten megszülető királyság intézménye, mint jövőkép, s akár mint a jövőt meghatározó szellemi szintű vezérlő elv pedig jelentősen felerősödik ezen a nyáron. (Olyan erős mágikus ereje van az idei napfordulónak, hogy Isten tudja mi rejlik még benne.) S ha felismertük azt, hogy TUDJUK uralni az életünket, akkor az Égi Áldással azt is megkaphatjuk, hogy hogyan.

A Főnix csillagkép is életre kel most az Égen, a Neptun jár felette. Miért érdekes ez? Mert ő a feltámadás madara. Nem újjászületés - az más - feltámadás! Ő az a mítikus madár, aki a tűzben teljesen elég, meghal, majd hamvaiból támad fel újra és még magasabbra repül, mint előtte. Egyéni szinten érzelmi feltámadásban lehet részünk, halottnak hitt helyzetek vagy érzelmek támadhatnak fel. De ugyanígy a magyarság feltámadására is lehetőséget ad! A magyar népben a nemzeti öntudat támad most fel, s magasabbra szállhatunk, mint korábban hittük volna. (Talán úgy, ahogy Pió Atya azt annak idején megjósolta.) Külön érdekesség, hogy két "madár" csillagkép is életre kel! Hiszen a Főnix mellett a Sas (Turul) csillagkép is hat a Plútó révén, amely a próbákat kiállva kifejezetten a felülemelkedés és szárnyalás érzésével ajándékoz meg. A magyar nép feltámadása tehát szárnyalással jár és a nehézségekből kiemelve a Tejút felé repít minket! 

 

Külön meg kell említeni a Nap és a Vénusz varázslatos kapcsolódását a Teremtő Négyzethez! A két bolygó szinte egész júniusban szorosan egymás mellett halad, s így június 20-21-n egy kvintil fényszöggel, azaz a mágusok fényszögével kapcsolódnak a Jupiterhez. A kvintilről azt kell tudni, hogy mágikus varázserőt ad annak a kezébe, aki éretté válik rá. Ha szeretnénk ilyen varázserőt kapni a kezünkbe, s sorsunkat szó szerint átvarázsolni, akkor el kell végeznünk hozzá egy faladatot. A Nap a Nimród csillagkép elengedő kezénél jár ekkor, tehát ő is beavatást hoz, s egy próbát, méghozzá azt, hogy el kell engednünk valamit! Nimród kezénél azt kell elengedni, ami nem méltó a Tejúthoz. Ez lehet egy külső dolog, vagy egy belső rossz tulajdonság is. De lehetnek az elvárásaink, a görcseink, a korlátaink, vagy a múlt rossz emlékei, sérülései is, amik gátolnak a teljes életben. Az érdekessége viszont az, hogy miközben a Nap Nimród kezénél van ekkor (20-21.), a Vénusz már az Ikrek csillagkép lábánál épp fellép a Tejútra! Így ők ketten lényegében összekötik a két üzenetet, a két csillagképet. Mintha Nimród ősapánk egy mágikus pillanatra szorosan megfogná újra Fiai, Hunor és Magor kezét.  

A nyári napforduló mágiája tehát az, ha egyszerre tudok elengedni és közben megtenni egy lépést.  Milyen irányba? Ahova az Ikrek tartanak, a Tejút felé, egy magasabb minőség felé. Aki ezt képes megtenni, annak kivételes varázserő szabadul fel a kezében. Sorsot átvarázsoló erő. Jövőt varázsoló erő. S úgy tűnik, csak akkor tudunk uralni egy helyzetet vagy az egész életünket akár, ha tudunk elengedni.

Idén szorosan összefügg a „koronázásunk” azzal, hogy tudjuk elengedni mindazt magunkból, ami méltatlan a Tejúthoz. Ez főleg június 17-18-n érződik, s hoz feladatot. De fontos két nap, mert a napforduló mágikus teremtő erejének előkészítője, ezért érdemes rá figyelni! Ez a hatás erősödik fel aztán június 20-21-n, de ott már kiegészülve azzal, hogy az elengedés mellett egyúttal egyet lépni is kell.  Ez a különleges kettős hatás tudja átvarázsolni (átírni) a jövőt, ez indítja be a mágikus teremtő erőket.

A Nap és a Vénusz ráadásul közben az Auriga csillagkép alatt halad el, amely Tejút Kapu. Ebben a két napban kinyílik hát az Ég Kapuja, melyen keresztül megérkezik az Áldás Istentől!  Vénusz nyitja meg. A Nő. A szerelem. A termékeny isteni erő. Itt a lehetőség belépni rajta. (Ilyen lesz még egyszer augusztus 24-n, akkor az Antares nyitja ki.) Kivételes lehetőség az Égi Szerelem megélésére – vagy tenni egy lépést abba az irányba –, illetve lehetőség a szívből született isteni alkotások realizálására is. Misztikus üzenetek érkezhetnek Fentről, melyek segítenek sorsunk felfényesítésében.

 

A legfontosabb időpont mindezen belül június 20. hétfő 13 óra lesz. Érdemes legalább ezt az órát szabaddá tenni és magunkra, illetve egy pozitív jövőképre koncentrálni csendben. Ekkor lesz ugyanis - mindezt megkoronázva - egy olyan Telihold, amit én még sosem láttam az Égen. A Hold pontosan az Al Nasi csillagával fog együttállni, amely a Nyilas csillagkép nyilának pont a hegye! És ha az Al Nasi csillagát képzeletben meghosszabbítom, akkor pont a Tejút szívéhez jutok. Ez a Telihold Isten Szívében lesz! Hatalmas és kivételes csoda! Áldás. Ebben az órában közvetlenül élhetjük meg Isten jelenlétét az életünkben, s közvetlenül meríthetünk az Isteni Szeretet Forrásából.  Segít megnyitni a szíveket, segít visszatalálni isteni önvalónkhoz. Segít felébreszteni magunkban az isteni teremtő erőinket. Valamint nagyon jó pillanat védelmet kérni szeretteinknek és nemzetünknek.

Az egész nyár szívnyitó nyár, a szeretetről és a szerelemről szól (hiszen a Szaturnusz egész nyáron együttállásban van az Antares szív-csillaggal), ez a Telihold Isten Szívében pont ennek a nyári szívenergiának az előkészítője és megalapozója!   

S ha mindez még nem lenne esetleg elég, a Jupiter közben emelő (trigon) fényszöget vet a Nyilas és Sas csillagaiban járó Plútóra. A felismerések – és a felébredés – radikális erejű lesz, elsöpörhet sok régi hiedelmet és sok hazugságot életünkből. Így vagy úgy, de a radikális felismerések nagy emelő erőt adnak, mintha szárnyakat kapnánk! Ez segít kiemelkedni a nehézségekből is.   

 

Van még néhány különlegessége ennek a pár napnak, s az Égen hét bolygóból felálló misztikus Isteni Térképnek. De most nem folytatom tovább, mert nem szeretném túl bonyolultan átadni mindezt, hiszen a célom pont az, hogy minél érthetőbb és egyszerűbb segítséget nyújtsak a magas szintű megéléséhez. Az egyéni teremtő erő örömteli megszületéséhez! Gyakorlati tanácsom az, ha lehet a következő napokban kizárólag a JÓ dolgokra fókuszáljanak! Bármi történik a külvilágban ne engedjék elterelni semmivel a figyelmüket álmaikról, gyönyörű terveikről és a szeretetről! Ne engedjék ezt a kivételes teremtő energiát elpusztítani! Legyenek most nagyon résen! 

 

Mindent összevetve, azt gondolom kicsit olyan ez a nyári napforduló, mint egy dimenzióugrás. És a szabad akarat törvénye szerint lehet élni és nem élni vele. Bár nem élni, nem érezni, nem megélni szerintem szinte lehetetlen. Az útjára nagyon erősen ráállíthat mindenkit, akinek szüksége van rá. Az egyik kulcsa, hogy óriási teremtő erő jelenik meg benne, amelynek irányára érdemes tudatosan oda figyelni. Lényegében egy rendkívüli isteni teremtő energia érkezik le a földre, de különösen a Kárpát-medencébe.  Olyan energia, mellyel, ha tudatosan és szívből feltöltekezünk (főleg június 20-n 13 órakor), akkor nem csak vihetjük tovább magunkkal a hétköznapokat felemelni, de átírhatjuk vele a jövőnket is. A bennünk élő isteni minőség ébred fel, s ezzel új világot teremthet magának.

Érdemes az előttünk egy hétben (de főleg június 20-21-n) többet meditálni, koncentrációs gyakorlatot végezni és imádkozni a bolygók magas szinten tartásához. Érdemes legalább ezekben a napokban – ha kell belső önuralommal és akaraterővel - kizárólag csak jó és szép dolgokra koncentrálni, semmi mást nem beengedni a tudatunkba és a gondolatainkba! Minél örömtelibb állapotban vagyunk, minél több boldog pillanatot, nevetést engedünk be az életünkbe annál magasabb rezgésszintre kerülünk, s most annál nagyobb teremtő erővel tudunk töltekezni. Mostantól egy hétig próbáljanak arra fókuszálni szívükből indítva, amit szeretnének megvalósítani, és semmivel ne engedjék elterelni a figyelmüket erről a képről!  (Az imaginációs technika újra alkalmazható!)  

Nemzeti szinten pedig különösen nagy ébresztőt fújnak. A magyarság új életre kel és szárnyalhat most! Azt gondolom, amit most mágikus módon megkapunk Fentről – az Isteni Teremtő Erőt – nem céltalanul kapjuk, hanem kifejezetten a Kárpát- medence védelmére. A Telihold ugyanis az Al Nasi csillagánál lesz, amely a legnagyobb védelem a világon, hiszen a Tejút szívével, s annak ölelő karjaival van közvetlen kapcsolatban! Ezt az Isteni Védelmet semmilyen földi síkról senki soha nem tudja felülírni. És ezzel most nem csak egyéni szinten lehet töltekezni – áldásában részesülni – hanem nemzeti szinten az egész magyarságnak. S általunk aztán a Kárpát-hazának is, ha kell.

Az ember néha sokáig vár valamire. Most értjük majd meg, hogy megérte várni. Mert az Égi Kaput kinyitották és érkezik az Áldás. Csak a szívünket kell megnyitni hozzá. 

 

 

Áldott nyári napfordulót és gyönyörű nyarat kívánok mindenkinek!

Kérem, aki úgy érzi, az írás elolvasása után percre hunyja le a szemét és képzelje el a magyarság egy szívben való egyesülését és szeretetteljes egységét, valamint Magyarország teljes isteni védelmét. (Ha mindez napnyugta utánra esne, akkor kérem feltétlen várja meg amíg felkel a Nap!)

 

 

Szeretettel,

Veres Mónika

2016. június 16.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.