Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kincsem Kapuja 2019.

2019.11.08

Kincsem Kapuja

 

 

Élt egyszer réges, régen a Duna-kanyar kapujában egy gyönyörű, verhetetlen ló, Kincsem. A táltos ló. A győzelem szimbóluma a magyar nemzet számára. A győzelemé egy olyan időben, amikor látszatra épp egy súlyos „vereségen” voltunk túl – az 1848-as forradalom leverésén. Néhány évvel később a Teremtő küldött egy meseszép táltos paripát, aki valóban mesébe illő módon legyőzhetetlen volt. Az osztrák lovak számára is – s ebben ez volt a legszebb. Az Égi Jel. Hisz ott volt benne a Teremtő Isten üzenete a magyaroknak: bár most úgy tűnik, földi szinten egy csatát elvesztettetek, de íme, itt a bizonyíték, hogy az Idő nektek dolgozik, s az Idő Kerekét forgatva táltosaitok is dolgoznak titokban a mélyben. A győzelem egyszer a tiétek lesz, egy sokkal tisztább, sokkal magasabb minőségű, nemesebb győzelem. Mikor az Idő Ura engedélyt ad rá. De a Teremtő addig is figyel Rátok, vigyáz Rátok.

Kincsem, a „legyőzhetetlen csodakanca” különleges helyen élt, a Duna-kanyar kapujaként emlegetett Gödön, mely szemben van a Pilissel, Nimród nyughelyével, a nemzet szakrális központjával. S egyben egy kapu, mely egy magasabb - egy szakrális - minőség felé nyit. De különleges időben is érkezett a földi világba és távozott onnan, hiszen a születésnapja és a halála egy napra esik (március 17.). „Hungarian miracle” így emlegették Európában. S valóban csoda volt. Testet öltött csoda. Ötvennégyszer állt rajthoz és ötvennégy győzelmet aratott. Nem hibázott. Óriási erkölcsi győzelem volt ez akkoriban a magyaroknak – hogy lehet győzni fegyverek nélkül, békésen, nemes tartással, sportszerűen, szinte mesébe illően szépen. Az egész világ felfigyelt rá.

S persze egy különleges és gyönyörű szerelem is kísérte útját, történetét. Egy olyan szerelem, amely "lehetetlennek" tűnt az akkori világban. De ez nem is csoda, hiszen a szerelem tesz minket sebezhetetlenné, s ez ad erőt minden "küzdelmet" győztesen megvívni. Főleg az önmagunkkal vívottat. 

Kell ennél több szellemi vezérlő sugallat, lelki emelő erő a magyar nemzet számára, mint egy legyőzhetetlen táltos paripa a Duna-kanyar Kapujában? Bizonyíték arra, Isten igenis megküldi a segítséget, csak legyen szemünk a látásra, fülünk a hallásra.

Szóval, ha esetleg úgy érzed kudarcot vallottál, összetörtél és mindennek vége. Nincs kiút és nincs megoldás. Képtelenség innen felállni, győzni meg egyenesen lehetetlen. Ezért, inkább most csak ülsz csendesen összekuporodva fájdalmad romjain, s vesztesként kivonulva a csatatérről életed apró kis cserépdarabkáit szorongatod elfáradva, zokogva, mindent feladva. Duzzogva, mert haragszol a világra, magadra, a másikra, istenre, az égiekre, mert most úgy érzed te hiába imádkoztál, meditáltál, küzdöttél, reméltél, mégis cserbenhagytak. S talán kicsit eleged is van egészből. Vagy nagyon. Az útkeresésből, az úton-járásból, a fene nagy tudatosságból, a spirituális bölcselkedésből, az önismereti kurzusokból, az oldásokból, az ide-oda állításokból, a csillagokból … Megértelek.

De ha kiduzzogtad magad, akkor kérlek nézz egy percre Kincsemre! S emlékezz rá, hogy te is győztes vagy! Legyőzhetetlen vagy! Te is Kincs vagy! Szóval. Állj fel és menj tovább emelt fővel, bizalommal és önbizalommal, ősi hittel és őseink örök szeretetével a szívedben!

Minden rendben. Tudd, hogy olyan idők jönnek, amik ebben segítenek! Olyan idők, hogy amiben vesztettél, abban győzni fogsz. Amiben úgy érzed a leggyengébb voltál, abban leszel a legerősebb.

És ezeknek az időknek a fényes hullámait Kincsem hátára pattanva tudod meglovagolni! A te saját táltos paripád ugyanis már ott vár, türelmetlenül dobog a földön aranyló patáival, hogy hófehér sörényébe kapaszkodva egy bátor lendülettel felülj végre a hátára és olyan magasságba szárnyalj ősi erejével, amiről eddig csak álmodni mertél. A gondolatnál is sebesebben.

Elvezet a belső forrásodhoz. Oda, egész legbelülre, ahova senki nem mehet el rajtad kívül, de amit senki nem vehet el tőled. Merülj meg benne! S ha esetleg újra elkeseredsz, ha elfáradsz, csak nézz újra Kincsemre! Akit a Teremtő küldött. És higgy. Magadban, az álmaidban és táltos paripád szárnyaló erejében. Mert mostantól nincs lehetetlen. 

A csillagos égbolton pedig jövő héten kinyílik előttünk egy Kapu. Kincsem Kapuja. Indulj hát el a belső világodba a táltos paripád hátán, hogy észre vedd a Kaput. Hogy tiszta intuícióddal  érezd merre van, s hogy itt az idő belépni rajta. Mert olyan Kapu lesz ez, ami csak azoknak nyílik ki, akiknek nyitva van a szemük a látásra … Neked már nyitva lesz.

 

November 11. egy különlegesen szép nap lesz, hiszen ekkor együtt áll a Nap a hátráló Merkúrral a Mérleg csillagkép közepe felé! (Zodiákus szinten a skorpióban.) A Mérleg pedig egy kapu az égen, Nap - kapu. (Három kapu van a csillagos égbolton: az Ikrek, a Mérleg, ezek Nap-kapuk, és egy Tejút-kapu, ez az Auriga.)

Eljön hát az ideje, hogy belépjünk a Kapun. Persze átvitt értelemben. De mindenképpen fontos szellemi üzenet van benne!

A Kapun belépve ugyanis – ahogy a Duna-kanyar kapujába Gödre érve – egy másik világba léphetünk be. Persze csak, ha képesek vagyunk érzékelni a Kaput az életünkben, ha képesek vagyunk „meglátni” ezt a lehetőséget. Ehhez fontos a külvilág hamis káprázatát, félelemkeltő manipulatív gépezetét magunk mögött hagyni, s belső világunk felé fordulva onnan erőt meríteni! A megérzéseinket bátrabban követni. A láthatón túli láthatatlan hatásokat figyelembe venni.

Hiszen a skorpió jelében járunk még a zodiákus körön, miközben a csillagos égre tekintve látjuk, hogy az együttállás fölött a Mérleg harmóniát sugárzó csillagai ragyognak. A Mérleg csillagkép felett pedig egy másik titokzatos üzenetet is látunk az égre írva. A Kígyótartó csillagképet, annak is a Kígyó Feje részét, hisz az nyújtózik a Mérleg felett az Északi Korona felé. Beavató napokat hoz tehát a fénylő Nap és a titokkutató Merkúr együttállása. A Merkúr ráadásul az égi irányban hátrál (október 31. óta), tehát most még misztikusabb, még mélyebb rétegeket nyit meg. Még sejtelmesebb titkokat hoz a felszínre lelkünk mélyéből vagy akár a kozmosz rejtett összefüggéseiből. A kimondhatatlant segít tisztán kimondani, az érthetetlent segít világosan megérteni. Kicsit máshogy. Egótlanul. Csupaszabban.

A november 11-12. mindenképpen egy újabb alkalom arra, hogy valamit minden eddiginél mélyebben elmondjunk vagy megértsünk. Az érzelmes lelki beszélgetések ideje ismét, melyben titkokat lehet megbeszélni, megérteni. S ezek a titkok nem csak beavató pillanatokat hoznak, de talán a kulcsot is jelentik a Kapu kinyitásához.

Vagy a gyógyuláshoz. Hiszen a Kígyótartó csillagkép is jelen van! Tehát a nagy gyógyító beszélgetéseknek is kedvez a hétfő és a kedd. Persze a gyógyulás annál erősebb, minél mélyebbre merünk most menni – önmagunkban. És a múltban. Hiszen a múlt rejtett összefüggései továbbra is fontosak. A Merkúr ugyanis a Mérleg múlt serpenyőjéhez tart vissza.

A múlt mélyebb megértése, a múlt nagy titkaira, rejtett érzéseire való teljesebb rálátás adatik meg. Legyen szó akár szerelemről, vágyról, hazugságról vagy sorsunk legrejtettebb összefüggéseiről. S mindez a gyógyulással és a párkapcsolatok világával függ össze, akár a múlt „átírásával”. A legyőzhetetlen Kincsem, a Táltos Paripa hátára pattanva – aki azt tanítja, nincs lehetetlen! – beléphetünk az Égi Kapun a tökéletes harmóniát és a gyógyulást megtalálva. Főleg a párkapcsolat terén. Akár az Igazi üzenetével.

Egyúttal - sorsunk mélyebb megértését tekintve - a „sötétségből kivezető fonalat” is a kezünkbe kapjuk, hiszen a Mérleg felett ragyogó Északi Korona csillagképet Ariadné koszorúja néven is emlegetik. (Ariadné adta Thészeusznak az arany fonalat, ami őt a labirintusból kivezette.) Olyan üzenet, megértés vagy egy olyan misztikus beszélgetés jelenhet meg életünkben, amely sorsunk egy nehezebb, kibogozhatatlannak tűnő helyzetéből –a „beláthatatlan labirintusból” – a kivezető szál, azaz a megoldás lehet. Így tehát a sorsmegértés szép pillanata is. Egy fontos kulcs hozzá.

Mit kell tennünk, hogy Ariadné fonalát megkapjuk? Ha adódik egy alkalom, akár belső megélésként is, akkor lépjünk be bátran a Kapun! Meditációban is lehet. Illetve legyünk nyitottak, tudatosak ebben a pár napban a láthatatlan belső világunk jelzéseire, megérzéseinkre. Azaz, kicsit elmélyültebben, csendesebben, befelé figyelve legyünk. Belső úton, kizárva a külvilág vad rohanását, figyelemelterelő megtévesztő hatásait.

A nyílt, őszinte, elmélyült és érzelmeknek elsőbbséget adó beszélgetések is ezt segítik.

Az Északi Korona csillagai egy magasabb üzenetet is rejtenek. A Tudás Kapuja is megnyílhat ugyanis előttünk általa, hiszen ez a Tudás Koronája. Ritka szép szellemi magasságokat érhetünk el, s akár egy olyan tudást is, mely sorsunk megoldásában segít. Átvitt értelemben egy koronázó erő. Érdemes tehát titkos tanításokban elmélyülni vagy őseink hagyatékát kutatni, tudatosítani, arról beszélni.

Összességében főleg a november 11-12., illetve november 08. és november 13. napjai  hozzák a sorsmegértés üzenetét egy más irányba. Máshogy láthatunk rá, mint eddig. És ez fontos.

Itt az ideje, hogy tisztán és világosan kimondjuk, elmondjuk, amin eddig csak gondolkoztunk, méghozzá a békét, s persze az Isteni Tervet követve.

A megmérettetés már hétvégén felerősödik, de november 11-n csúcsosodik ki. Fontos, hiszen az Égi Mérlegen mérnek meg minket most Fentről, s ez kicsit mindig magasabb minőségben történik, mint ahogy eddig innen földi szintről gondoltuk. A szívünk mérettetik meg, a szeretetünk - hogy mit tettünk, vagy mit nem tettünk meg a múltban.

De közben mi magunk is átlagnál többet mérlegelünk most. Újragondolunk sok mindent. A múltat főleg, a titkokat, az érzéseinket, a döntéseinket. És majd ennek alapján mélyülnek el, minősülnek át vagy zárulnak le végleg november végére bizonyos dolgok az életünkben. Az is lehet, teljesen máshogy fogunk a múltról gondolkozni pár hét múlva. Mindezt az angyalok is súgni fogják, hisz nagyon segítenek továbbra is. (Mars is az Angyal csillagaiban halad egész év végéig!)

S miért fontos mindez? A sorsmegértés és a sorsfordítás miatt. És hogy bizonyos sebek be tudjanak végre gyógyulni. Hogy gyógyultan, teljességben léphessünk az előttünk álló kardinális, szárnyaló esztendőbe!

 

 

Szeretettel,

Veres Mónika

2019. november 8.  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.