Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Égi Terv - 2016.

 

 

Égi Terv

 

 

„ … Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit, 
hogy már pirkadt is keleten s a szélben 
a csillagok szikrázva, észrevétlen 
meg-meglibegtek és távolba roppant 
tűzcsóva lobbant,
egy mennyei kastély kapuja tárult, 
körötte láng gyúlt,
valami rebbent,
oszolni kezdett a vendégsereg fent. 
a hajnali homály mély
árnyékai közé lengett a báléj,
künn az előcsarnok fényárban úszott, 
a házigazda a lépcsőn búcsúzott, 
előkelő úr, az ég óriása,
a bálterem hatalmas glóriása
s mozgás riadt, csilingelés, csodás, 
halk női suttogás,
mint amikor már vége van a bálnak 
s a kapusok kocsikért kiabálnak.

Egy csipkefátyol 
látszott, amint a távol 
homályból
gyémántosan aláfoly 
egy messze kéklő, 
pazar belépő,
melyet magára ölt egy drága, szép nő 
és rajt egy ékkő
behintve fénnyel ezt a néma békét. 
a halovány ég túlvilági kékét,
vagy tán egy angyal, aki szűzi, 
szép mozdulattal csillogó fejékét 
hajába tűzi
és az álomnál csendesebben 
egy arra ringó,
könnyűcske hintó 
mélyébe lebben
s tovább robog kacér mosollyal ebben. 
aztán amíg vad paripái futnak
a farsangosan-lángoló Tejútnak 
arany konfetti-záporába sok száz 
bazár között, patkójuk fölsziporkáz.

Szájtátva álltam
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
az égbe bál van, minden este bál van 
és fölvilágolt mély értelme ennek
a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek 
tündérei hajnalba hazamennek
fényes körútjain a végtelennek…”

(Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség)

 

 

Idén nyáron különleges bál van készülőben az Égben! S a nyitó tánc június első hétvégéjével kezdetét veszi. Isten Angyala intett, s vezényszavára szépen lassan besétált a csillagporos táncparkettre Vénusz, szerelmetes ölelésben a Nappal, őket követve pedig Neptun a feltámadás hírével, Szaturnusz az Antares csillagának szerelmetes hangjával, és Jupiter a válaszút üzenetével. Ők öten alkotnak ezen a hétvégén - a nyári napforduló előjátékaként - egy fenséges teremtő négyzetet. Mindaz, ami ezekben a napokban lezajlik bennünk lényegében a nyári napfordulóban rejlő kivételes lehetőségekre és feladatokra készít fel!

Mivel ez az öt bolygó teremtő fényszögekkel (kvadrát) és inspiráló energiákkal (oppoízció) kapcsolódik egymáshoz, így egy szabályos kereszt alakzatot vesznek fel az égen, s ezáltal életre hívják saját egyéni sorskeresztünket is. Vagyis lényegében ez a hétvége lehetőséget nyújt arra, hogy meglássuk azt az Isteni Tervet, amellyel leszülettünk ide a földre. De mágikus módon kapunk egy lehetőséget arra is, hogy változtassunk azon, amit esetleg eddig elrontottunk, vagy ami mostani helyzetünkben jelentősen eltér az eredeti Tervtől (azaz a leszületés előtti Égi Tervünktől).  

Nézzük végig sorban.

A teremtő négyzet egyik csúcsán a Jupiter áll, Ő az Atyaisten szimbóluma, azaz általa tud megnyilvánulni az Isteni Akarat. Azaz Isten terve velünk. Az Isteni Terv most fokozott erővel ölt testet. S mivel a Jupiter együtt áll a felszálló holdcsomóponttal az Oroszlán csillagaiban, így elérkezhetünk egy döntéshelyzetbe is, egy válaszút elé. Ha jól döntünk – azaz ha képesek vagyunk az eredeti (magasabb létsíkon megszületett), Isteni Tervünket követni – akkor sorsunk uraivá válhatunk. A belső királyság megszületésének lehetősége van benne! Ez a hétvége mindemellett jelentős felismeréseket is hoz. Talán pont azt segít felismerni, melyik útra kell lépnünk ahhoz, milyen döntést kell meghoznunk ahhoz, ha uralni akarjuk az életünket.  A teljes igazság felismerése, még ha elsőre nehezebb útnak is látszik, akkor is nagyon fontos pillanat, mert szintén életünk uralását segíti. Illetve csak ez segíti életünk uralását! A Jupiter a teremtő négyzethez ezen felül a hit energiáját adja. Azaz nagyon fontos maximálisan hinni abban, amit elképzelünk magunkban, amilyen jövőt tervezünk most!

Egy év eleji írásban (A felébredés éve), már esett szó a Jupiter és a felszálló holdcsomópont egész félévet meghatározó kivételesen szép együttállásáról az Oroszlán királyi csillagaiban. Ez az üzenet most június első hétvégéjén - majd a nyári napforduló teremtő négyzetében - újra felerősödik. S hogy mi az üzenetük? Hogy ez a hétvége - s a nyári napforduló pillanata - komoly felébredéssel jár sokak életében. Mintha hosszú álomból ébrednénk fel. A felébredés kifejezetten a teljes igazsággal vagy az Isteni Tervvel függ össze, s azt segíti, hogy életünk királyává váljunk. Mivel ez az együttállás a Neptunnal alkot oppozíciós fényszöget, így ha belső küzdelmek árán is, de segíti, hogy felébredjünk a hamis illúziókból, a manipulatív hatásokból. 

A Jupiter tehát szemben áll a Neptunnal, aki a Vízöntő csillagkép jövő vízében és a Főnix csillagai felett halad. Ez a hatás a hamis illúzióktól, a manipulációtól és a félelmektől való teljes megszabadulást szorgalmazza és segíti! Egyben teherletételt is jelenthet. Segíti, hogy régóta cipelt lelki terhektől (béklyóktól) szabaduljunk meg. Másrészt addig fog feszíteni legbelül, amíg le nem tisztul bennünk a teljes igazság. A hamisság, a csalás, a ködös illúzióvilág ideje ezzel lejárt! Kénytelenek vagyunk most tovább lépni rajta – még ha magunknak teremtettük is mindezt a elmúlt időkben – mert felismerjük ebben a pár napban, hogy nem hazudhatunk tovább magunknak. Hiszen akadályozná, hogy kezünkbe vegyük életünk maximális irányítását. Az önmagunkkal - hazugságainkkal, tévedéseinkkel - való szembenézés kikerülhetetlen pillanata is! De ez a teljesen őszinte belső önvizsgálat nagyon fontos, mert ez segíti azt, hogy egy új tiszta jövőt írhassunk. Tabula Rasa.

Felismerjük azt is, hogy milyen gátakat, falakat teremtettünk magunk köré a félelmeinkkel.  Most magas szinten pont ahhoz kapunk nagy erőt, hogy megtisztuljunk a felesleges terhektől (a félelem és a hamis illúzió is lehet teher) és ezáltal már egy új élet lehetősége szülessen.

A teremtő négyzet egyik legfőbb lehetősége pont az, hogy új jövőt lehet alkotni vele. Természetesen a jelenben elvégzett és megélt belső VÁLTOZTATÁSOK révén – és az egyéni eredeti Élettervhez igazítva. A Neptun teremtő energiájának magas szintű működéséhez azonban rendkívül fontos a függőségektől való teljes megszabadulás most! Ide értve a számítógép, FB, telefon, TV függőséget, vagy valaki mástól való függő helyzet lezárását is. 

A Főnix csillagkép a feltámadás üzenetével színezi ezt a hétvégét. Érzelmi feltámadásban lehet részünk. Vagy abban, hogy egy halottnak hitt helyzet, illetve kapcsolat támadhat fel hamvaiból. Abban is nagy segítség lehet, hogy teremtő erőnk támad fel! A felszálló holdcsomópont ráadásul testet öltés szimbólum is, így a bennünk eddig szunnyadó termékeny alkotó erő tud testet ölteni, mintha hosszú álomból ébrednénk most fel. (A nyári napfordulón még erősebb lesz a feltámadás és a testet öltés üzenete!)

Felhívom a figyelmet egy kiegészítő, de roppant érdekes hatásra: bizonyos esetben vágyaink, álmaink is testet ölthetnek. Ez már az egyéni élethelyzettől is függ persze, de a lehetőség benne van. Viszont pont ezért érdemes fokozottan oda figyelni arra, mire vágyunk, miről álmodozunk ezekben a napokban! Mert ne lepődjünk aztán meg, ha egyszer csak testet ölt. Nyilván ha ezt a kivételes teremtő energiát szeretnénk meglovagolni, akkor érdemes tudatosan használni. Ez a hétvége kifejezetten kedvez tehát az imaginációs technikának (belső képalkotás mágiája) és a saját életmese megalkotásának. Minél többször beszélünk hosszú távú terveinkről, álmainkról magunknak vagy másoknak ebben a pár napban (június 3-7.) annál nagyobb eséllyel hívjuk le ide az anyagba majd azt, hogy testet öltsön. De ezt csak akkor tegyük, ha a félelmeinktől úgy meg tudtunk szabadulni, hogy a csíráját sem visszük bele ebbe a mesébe! (Alacsony szinten működve ugyanis, ha még ebben nem vagyunk teljesen tiszták, pont azt fogjuk akkor megteremteni. Illetve ha a Neptun nincs megoldva a teremtő négyzet egyik csúcsán, akkor blokkolhatja a teremtést!) Ezt segíti a Vízöntő jövőbe ömlő vize, ahol a Neptun jár, mert lelkünk legmélyéből is kimossa most a salakot: a félelmet, a hazugságot, a függőségeket.  Ezért hoz felszabadulást magas szinten.

A Szaturnusz áll a négyzet negyedik csúcsán. A Skorpió és a Kígyótartó csillagképekben, s már nagyon közel halad az Antares csillaghoz. (A nyári napforduló idején azonban még közelebb kerül majd hozzá.)

A szeretet és a szerelem hatalmas, mindent felülíró teremtő erejét hozza el! Azt mutatja meg, hogy a szívünkkel milyen óriási dolgokat tudunk teremteni. Hogy egyedül így van lehetőségünk istenes alkotásokra és istenes, „királyi” életre. A szeretet megtartó erejét is megtapasztalhatjuk ebben a pár napban. A Szaturnusz révén természetesen próbatétel elé is kerülhetünk, ami egy szívpróba. Hiszen mindeközben a Mars már visszahátrált a Mérleg csillagaiba, így más téren is folyamatosan zajlik a legmagasabb szintű – isteni – megmérettetés. A szívünk kerül az Égi Mérlegre.

A Szaturnusz mutatja meg legfajsúlyosabban a belső átváltozás szükségességét, s egyben a belső alkímia felemelő erejét. Mindaz, amit most át tudunk alakítani magunkban (haragot szelídséggé, gőgőt alázattá, ridegséget szeretetté), az arannyá válik a kezünkben! De ezen a tapasztalati úton – illetve próbatételi úton - egyénileg kell mindenkinek végig mennie.

A Szaturnusz magas szinten – ha mindent le tudtunk vágni magunkról, ami nem Fény, ha a rossz tulajdonságainkat magunk mögött tudtuk hagyni – gyógyító erőt ad a kezünkbe. Így az elvégzett belső munkák jutalmaként ez egy szívgyógyító hétvége is lehet. A gyógyuláshoz és a mágikus erő kézben tartásához fontos azonban lezárni minden életképtelen helyzetet.

Végül a teremtő négyzet negyedik csúcsán a Nap és a Vénusz szerelmetes együttállása ragyog. Ők a Bika csillagkép szarvánál és a Nimród csillagai felett állnak együtt. Közel járnak Nimród Rigel csillagához, ami Nimród lába, mellyel Nimród az Eridánuszra lép rá. Ez a helyes útra lépés döntése! És a felvállalás döntése. Ezen a hétvégén megszülethet bennünk egy döntés, hogy rálépünk egy útra. Sorsunk útjára. És ami elsősorban inspirál ebben a döntésben – illetve ami kifejezetten a helyes út felé inspirál – az a szerelem vagy a szívünkben felerősödő szeretet, hiszen a Nap és a Vénusz az Antareshoz egyre közeledő Szaturnusszal áll szemben! Úgy tűnik a Kisherceg tanítása - „Jól csak a szívével lát az ember” – most kiegészül egy másik tanítással: „Jól csak a szíve szerint tud dönteni az ember”. (Ennek legerősebb hatása június 6-n érezhető.)

A Nap és a Vénusz ezzel együtt a belső küzdelmek napjait is elhozza, hiszen olyan helyzetben találhatjuk magunkat a nagy felismerések és az Isteni Terv meglátása után, mintha egy több-ismeretlenes egyenletet kellene hirtelen ötösre  megoldanunk nulla matek tudással. Ez feszíthet kicsit. Egy módon oldható ki a belső feszültség, ha a szívünkre hallgatunk minden áron! Ha szó szerint azt követjük, amit Isten oda bele írt. (Még ha esetleg szembemegy a földi logikával akkor is.) Ha segítséget kérünk az Atyától, imával, szavakkal, gondolatban. Ugyanis nagyon erős az isteni jelen-lét. Ugyanígy segítő erő a megoldáshoz az is, ha a saját isteni eredetünkre gondolunk, s teljes mértékben HISZÜNK a pozitív megvalósulásban. Sőt, nem csak hiszünk, hanem tudjuk és látjuk azt! 

Ahogy a Meseterápia című könyvben írják: „Egyetlen mesehős sem azt képzeli el, amitől fél, hanem elsősorban arra koncentrál, amit el szeretne érni, és bízik abban, hogy jó dolgok fognak vele történni.” Én azt teszem hozzá: És semmi másra nem szabad most fókuszálni, csak a lehető legjobb végkifejletre, s ezt mindenáron őrizni magunkban!

A Nap és a Vénusz együttállása a Bika csillagkép szarvánál a belső küzdelemből megszülető önlegyőzés felemelő állapota, mellyel erőt kapunk a kezünkbe ahhoz, hogy a Tejút felé emelkedjünk. Így ez az időszak a próbatételeket kiállva, a feladatokat elvégezve segít megvalósítani egy magasabb életminőség felé való emelkedést mind érzelmi, mind anyagi téren.  

 

 

Összegezve ez egy életterv készítő hétvége. Két szinten. Egyrészt emlékeztet az eredeti, Isten által jóváhagyott Égi Tervünkre (lényegében ez van benne az asztrozkópban, azaz a sorstérképben). Másrészt segít korrigálni a hibákat és a helyes irányba állít minket! A jövőnket teremtjük meg legbelül ebben a pár napban, így érdemes arra használni ezt a kivételes energiamezőt, hogy az álmainkra koncentráljunk. Sok mindent felül lehet írni most! Képzeljük el minél többször és minél részletesebben, amit meg akarunk valósítani. Kövessük ebben a szívünk szavát! Kérjük Isten segítségét. Minél mélyebben meg tudjuk nyitni a szívünket, minél mélyebb szeretettel kapcsolódunk nem csak Istenhez és a szeretteinkhez, de terveinkhez is, ezek annál nagyobb erővel fognak valósulni. Hiszen azt mutatja meg ez a júniusi hétvége, hogy a szeretet a legnagyobb teremtő erő a világon. Azt mutatja meg, milyen óriási sorsfordító erő rejlik az igaz szerelemben.

S mire használjuk a Szaturnusz és az Antares egyre erősödő együttállását, mely majd’ három hónapon át fog mostantól hatni az égen, s az egész nyarunkat meghatározza? Csakis a másikban rejlő isteni szikrára, azaz legjobb tulajdonságára koncentráljunk! Csakis a környezetünkben lévő legjobb dolgokra koncentráljunk! És akkor ennek adunk erőt. Vagyis a szeretetnek, mely az Antares üzenete szerint az egész világunkat képes átfordítani.

 

 

A nyári napforduló kivételes pillanatáról, mely a magyarság sorsát is szorosan érinti a következő írásban lesz szó. 

 

 

Áldott júniusi napokat kívánok!

Szeretettel

Veres Mónika

2016. június 04.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.