Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az elengedés ideje

Az elengedés ideje

 

 

Szenvedélyes táncba kezd hamarosan a Jupiter a Nappal és a Merkúrral, a puha hótakaróval borított csillogó Égi Palota ragyogó táncparkettjén. A táncot a mindig békés, bölcs mosolyú Jupiter nyitja meg, s tőle ezúttal kissé szokatlan módon most a szerelem örvényébe sodródva olyan titokzatos mélységekbe merül alá, melytől eddig inkább távol maradni igyekezett. Már belátta nem tud, nem lehet, mert a csillagfényes táncparkett most olyan mágikus erővel hívja, húzza, babonázza, melynek képtelen ellenállni. Így hát megadja magát a Szerelem Szent Tüzének, mely a Két Felet újra és újra, életről, életre ismét egybe akarja húzni, vadul áttörve gátakat, földi szabályokat és egóból húzott ostoba korlátokat. Ezért, a Szent Tűz hevében, hamarosan szorosabbnál is szorosabban öleli magához a mindig fénylő Napot és a titokzatos beavató Merkúrt. Ezzel garantált lesz a siker, hiszen Őket látva Isten sugárzó mosollyal arcán nyugtázza, Nagy Terve végre célba ért. Ezért megnyitja a Szív-kaput, melyen az Emberek Világából lehet átlépni az Istenek Világába. A Fények már felragyogtak Isten Anya és Isten Atya Palotájában, s Égi Trónusukon ülve boldogan és izgatottan várják a Két Felet, hogy minden eddigi félelmet elengedve átadják magukat a Táncnak, s a Szerelem örvényében újra egyesüljenek, megmentve ezzel a világot a végső pusztulástól.

 

 

 

Mielőtt beköszönt a Karácsony van még egy fontos feladatunk. Mely egyúttal kiváló lehetőség is arra, hogy isteni erőnkhöz közelebb jussunk. El kell engednünk mindent, ami bennünk és körülöttünk nem Fény. Azaz, ami nem szeretet, nem őszinteség, nem tisztaság vagy nem jóakarat. S úgy tűnik, az fog a legmélyebb és világokat is megtartó erejű – isteni – szeretethez és a szerelem nagy misztériumához közelebb jutni a téli napfordulón és Karácsony Ünnepén, aki ezt a (néha bizony nehéz) fajsúlyos elengedő folyamatot belül végig viszi most magában. 

A hatása, így vagy úgy, de mindenki életében megjelenik a következő hetekben (persze más-más témában), s nagyon mély dolgokat hozhat a felszínre. De amit elsősorban felszínre akar (és fog) hozni: az az igazság.A teljes igazság.

A legmélyebb igazság, mely eddig lelkünk rejtett titkos zugaiban lakott, s mely sorsunk nagy kérdéseit is érinti. Arról az igazságról van szó, amivel szembenézni néha fáj. Mert zsigeri szintig hatol, ahol nem tudunk nem szívből sóhajtani. Mert olyan témákat érint, amiben eddig magunknak is hazudtunk. Mert olyan titkokat hoz a felszínre, amit pont azért rejtettünk el, nehogy felforgassa egész jól megszokott életünket. Mert olyan mélységesen mély érzelmeket érint, melyek nem ebben az életben születtek, s talán épp ezért végtelenül sok megpróbáltatáson mentünk már át miatta. Vagy talán csak azért, mert ez az igazság rosszabbik arcunkkal szembesít, s most nem bújhatunk már sehova sem előle.  A kíméletlen őszinteség idejét éljük. Kell bátorság egyenes gerinccel és erős szívvel végig menni útján. És kell bátorság hozzá azért is, mert a görcsök és a görcsös akarás elengedését is elhozza.

Az elengedés tehát általános értelemben is megjelenik. Most tanuljuk meg elengedni az egó görcseit, rögeszméit és azt a tévhitét, hogy egy konkrét elképzelés alapján valamit „nagyon akar”. A külső elvárások elengedésének is kedvez hát a jupiteri út, s ahhoz segít hozzá, hogy legbelül elérjük a teljes elengedettség állapotát. Így ha valamit nagyon szeretnénk egy ideje elérni (akár érzelmi, akár pénzügyi, akár más téren), engedjünk el most ezzel kapcsolatban minden konkrét elvárást, minden külső „eredményt”, s csak a szív-központunkban létezve belső erőforrásunkra figyeljünk.

Az elavult hitrendszerek elengedése, belső vagy külső "elvágása" is most történhet meg. S jó is, ha megtörténik, hiszen ez visz közelebb a mélyebb, istenibb szeretethez. 

Mindezt az az égi hatás okozza, hogy egy lassú mozgású bolygó, a Jupiter egy hete elérte a Skorpió csillagkép ollóját. Majd pont a téli napfordulón éri el a Skorpió Szívét, az Antares csillagát (mely egyúttal Tejútoszlop is, tehát az ünnepek főszereplője), hogy a szeretet kiáradó erejével töltekezhessünk. Vagy, hogy megnyithassunk a szívünket a szerelemnek. Hiszen a Jupiter a kiáradás bolygója is. A kiáradó szeretet valóban ünnepi pillanatait hozza el Karácsonyra.

De előtte még van egy kis dolgunk. Hiszen jövő héten az Isteni Terv ura a bölcs Jupiter a Skorpió ollójánál fog együtt állni a kozmikus irányban hátráló Merkúrral és a Nappal! Így tehát november egyik kiemelt napjai majd a 26-27. lesznek.

A Skorpió ollója és az Antares csillag különös módon most fokozottan életre kelnek fent is – s így lent is. Hiszen nem csak a Jupiter energiái érnek el novemberben ide, de a szombaton hátrálni kezdett Merkúr bolygó is háromszor (!) halad át rajtuk ezekben a hetekben. Viszont mivel a Merkúr végső célja a Mérleg csillagkép lesz (majd december 6-n fordul itt egyenesbe), de előtte még együtt áll november 27-n a Jupiterrel és a Nappal, így a két csillagképi üzenetet összeköti.

Mégis hogyan? Úgy tűnik az elengedés egyik fő oka, hogy egy belső átalakulás hatására közelebb kerüljünk a Szerelem Misztériumához, hogy közelebb kerüljünk Igaz Társunkhoz. Vagy egy most elérkezett találkozás miatt, vagy a meglévő kapcsolatunk varázslatos elmélyítése miatt, vagy azért, hogy az Igazi érdekében el tudjunk végleg engedni valamit (valakit). A Szerelem Misztikus Kapuját pedig az Antares csillag nyitja majd meg bennünk, mely a Skorpió Szíveként, s dimenziókapuként arról a szavakkal elmondhatatlan varázslatról üzen, amit csak a szerelem isteni állapota tud életre kelteni bennünk. Hiszen ez isteni állapot. Isten se rosszkedvűen, egy szomorú sóhaj kíséretében, hanem szerelmetes örömében teremtette a világot.  

Milyen érdekes, csak a magyar nyelv különbözteti meg a szeretet és a szerelem szavakat! De nem is csoda, hiszen a magyar a mágusok nyelve, varázs-nyelv. A világ megmentésének vagy új életre keltésének ősi titkait őrzi.

Aki tehát úgy dönt, hajlandó egy belső átalakuláson átmenni, leszedni magáról minden lehúzó erőt, az találkozhat ezzel a szent érzéssel Karácsonyra. Ha mást nem szívét megnyitva az életbe vetett szerelmetes szeretet állapotába visszakerülve, egyúttal végre önmagát is feltételek nélkül szeretve. (Utóbbi kulcskérdés.)

A belső átalakulásról a Skorpió égi környezete gondoskodik. S ez az út nem mindig egyszerű. Itt Hádész az Alvilág Ura ül trónusán, akinek az a szerepe, hogy saját „alvilágunkba” lehívjon bennünket, s a sötétebbik felünkkel szembesítsen. De nem csak úgy szórakozásból teszi mindezt, hanem azzal a céllal, hogy a (néha bizony fájdalmas) szembesülést követően óriási erőt adjon ahhoz is, hogy minden belső sötétséget levágjunk magunkról! Mindent, ami akadályoz abban, hogy önmagunkat és társainkat igazán szeressük. Vagy abban, hogy a Szerelem Misztériumának teljesen átadjuk magunkat. Vagy abban, hogy sorsunk nagy igazságaival, az Égi Tervünkkel szembenézzünk.

Az igazságért felelős Jupiter ezt a belső folyamatot csak felerősíti most, a nagy sors-hazugságok elengedésével összekapcsolva az időszakot. Ha mást nem kényszerítő eszközökkel is. Az is lehet, pont a teljes igazság kimondása vagy megértése segíti az elengedést!

Mindaz, amiről eddig esetleg azt hittük „igazság”, esetleg most kiderülhet az ellenkezője, hogy hazugság volt. Mindegy, hogy mástól érkezett vagy magamnak hazudtam, végső soron úgyis én vagyok a felelőse, hisz a külvilág csak reagál a belső világomra. Tehát mindenképpen magamba kell néznem, magamba kell most szállnom, s belül levágni mindazt, amiben önmagamnak hazudtam. S érdemes feltenni a kérdést is: miért?

Különleges, titokzatos hely az égen a Skorpió ollója, hisz itt életek óta hurcolt karmikus köröket is el lehet végleg vágni. Sőt. Itt lehet elvágni kötéseket, ártó, gátló kötődéseket vagy átkokat is. Mindezt megérteni vagy szavakkal konkrétan kimondani elsősorban november 26-27-n lehet.  S az igazi szépsége a történetnek az, hogy most nagyon sok régmúltból súlyos teherként cipelt (gátló, rontó, kötő) szálat vagy hatást lehet úgy elvágni, hogy közben már egy új jövőt teremtünk! Hiszen a nagy hármas együttállás idején (Merkúr-Jupiter-Nap) a Merkúr teremtő fényszöget alkot azzal a Marssal, aki a Vízöntő csillagkép jövőbe ömlő vízénél jár. Új jövő íródik hát miközben szakad a múlt béklyója!

A múltbeli idejétmúlt karmikus szálaknak, kötéseknek végleges elvágására, s egyben egy új jövő megteremtésére tehát a legjobb időpontok: november 20., 26-27., illetve december 2-3. (Így belépünk az Adventi Körbe is már.) Ezen belül is különösen a mai hétfő este és a holnapi keddi nap ad nagyon nagy erőt az elengedéshez (Mars-Jupiter kvadrát).

Ez főleg, mint belső folyamat értelmezendő! Tehát, érdemes kicsit elcsendesedni, belül lenni. Ne a külső „eseményekre” helyezzék a fókuszt, hanem a belső felismerésekre, változásokra, s belül engedjék el, amit (vagy akit) el kell.  Minél őszintébb valaki most magával (Jupiter), minél mélyebbre mer hatolni önmagában - a tudatalatti hatásokat is beleértve -, annál nagyobb erejű belső átminősülésre számíthat, mellyel akár teljesen új időket hívhat be sorsába.

Nagyon sok olyan tudatalattiba rejtett „programot futtatunk”, melynek létezéséről még csak nem is tudunk, viszont átütő erővel teremti világunkat és akár sorsunkat is. Ezt sokszor egyedül nem lehet megoldani, hisz ehhez a területhez a legnehezebb hozzáférni, szükség lehet egy segítő kézre. A Skorpió csillagkép felett a Kígyótartó csillagai ragyognak az égen, így a mélyreható – akár sorsfordító - gyógyulás ereje is felerősödik most, érdemes tudatosan elindulni ezen az úton. A tudatalattiba rejtett félelmek, hibás kódok, téves képek vagy múltbeli rossz emlékek kitörlésének és elengedésének is nagyon kedvez az időszak. (Fenti időpontok különösen.)

A Merkúr retrográd (hátráló) mozgása olyan érzést is hozhat ezekben a napokban, hogy egy helyzet újra "megismétlődik" velünk, amelybe azért kerülünk "vissza", hogy ezúttal jól oldjuk meg. De az is lehet, most teljesen máshogy - például más szemszögből - értünk meg valami nagyon lényegeset az igazsággal vagy az isteni tervvel kapcsolatban, s ez vezet el a mély belső átminősüléshez. 

Mivel a Merkúr háromszor (!) is áthalad az Antares szív-csillagon, s a Jupiter pont az új időszakot jelző téli napforduló idején ér el ide, így a varázslatos égi össztánc fő célja most is a szívnyitás. S nem csak a világokat megtartó szeretet ereje, hanem a Szerelem Szentsége, mely Isten ereje, s melyből maga az Élet születik.

 

Mivel közeleg az Advent ismét közzéteszem annak, aki szeretné az adventi koszorút a csillagok fényéhez igazítani, a négy Tejútoszlop színeit, az adventi koszorú négy gyertyája számára. Szíriusz csillag – fehér, Antares csillag – vörös, Vega csillag – kék, Auriga csillag – sárga. Mindegyik adventi koszorú szép önmagában is, legyen bármely színe. Ezzel a négy színnel elsősorban az isteni minőséget, az isteni erőt hívhatjuk meg otthonunkba. A gyertyák meggyújtási sorrendje nem annyira fontos, ahogy érezzük. Egy-egy gyertyagyújtásnál a következő gondolatokat érdemes behívni: Szíriusz – hűség, Antares – szerelem, Vega – a zene varázsereje, Capella – isteni minőség megpillantása.

 

 

Áldott novemberi átminősülő pillanatokat kívánok!

 

Szeretettel:

Veres Mónika

2018. november 19.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.